هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرکت ایرانی یک‌میلیون دلار جریمه شد

يک شرکت ايراني مجري اجراي پروژه انتقال برق از تاجيکستان به افغانستان، يکميليون دلار جريمه شد.

خبرگزاري پامير افغانستان به نقل از مسئول اداره برق استان بادغيس اعلام کرد: شرکت ايراني مسئوليت اجراي پروژه انتقال برق ترکمنستان را در مدت 18 ماه بر عهده داشت که به علت عدم اجراي تعهد خود در 36 ماه گذشته، يکميليون دلار جريمه شد.

«محمد طاهر عظيمي» افزود: با گذشت نزديک به سه سال اين پروژه همچنان ناتمام است. اين مقام ادامه داد: وزارت انرژي افغانستان شش ماه ديگر به شرکت ايراني فرصت داد تا ضمن پرداخت جريمه، پروژه را تکميل و تحويل دهد.

درحاليکه مسئولان شرکت ايراني، ناامني در منطقه را علت تأخير در اتمام پروژه اعلام کردهاند و خواستار تجديدنظر در تصميم وزارت انرژي و آب افغانستان شدهاند، مقامهاي اداره محلي استان بادغيس تأکيد ميکنند که يک يگان ويژه از نيروهاي امنيتي در اختيار کارکنان اين شرکت قرار دادهاند تا در معرض تهديدهاي امنيتي نباشند.