هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی مریوان و سروآباد

مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان کردستان گفت: در غرب استان شامل شهرستانهاي مريوان و سروآباد 12 درصد واحدهاي مسکوني مقاوم شده و در شرق استان يعني قروه، بيجار و ديواندره نيز بيش از 60 درصد واحدها مقاومسازي شده است.

قادري با اشاره به اينکه بنياد مسکن متولي مسکن روستايي در کشور است، گفت: از سال 74 تا 84، پنج هزار واحد مسکوني در روستاهاي استان مقاومسازي شد و از سال 84 تاکنون نيز 41 هزار و 700 واحد مسکوني جهت دريافت تسهيلات مقاومسازي به بانکها معرفيشده است.به گفته وي، تاکنون از واحدهاي معرفيشده به بانک 39 هزار و 500 واحد عقد قرارداد و سه هزار و 400 واحد نيز پايان کار گرفته است.

مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان کردستان با بيان اينکه براي مقاومسازي اين تعداد واحدها سه هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است، عدم رغبت مردم غرب استان کردستان به استفاده از تسهيلات بانکي را يکي از مهمترين دلايل عدم مقاومسازي واحدهاي مسکوني در اين منطقه ذکر کرد.

قادري، چشمانداز مقاومسازي مسکن روستايي در استان کردستان را در برنامه ششم توسعه رساندن رقم 5/34درصدي به 80 درصد اعلام کرد و از بانکها در اعطاي تسهيلات و مردم براي مراجعه و دريافت تسهيلات و مقاومسازي واحدهاي مسکوني درخواست همکاري کرد.