بودجه 92 از توليد حمايت نمي كند

شمار نشریه : 159

مهندس رضا رحماني ، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اگر رئيس جمهور آينده بخواهد موفق باشد راهي ندارد جز حمايت از توليد به ويژه در بخش صنعت .

مهندس رضا رحماني، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره تاثير بودجه امسال در حمايت از توليد گفت: نه لايحه دولت و نه مصوبات مجلس در حد شان خود نتوانسته اند از بخش توليد حمايت كنند.

نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو در خصوص راهكار حمايت از توليد در قانون بودجه امسال خاطر نشان كرد: لايحه بودجه و مصوبات كميسيون تلفيق آن چنان نيست كه بتواند در راستاي ايجاد يك حماسه اقتصادي باشد از اين رو بايد تدبير جدي در اين خصوص انديشيده شود و چنانچه لازم شود مي توان يك طرح دو فوريتي براي حمايت از توليد در قانون بودجه سال 92 در نظر گرفت كه متناسب با اقتصاد مقاومتي و در پاسخ به نياز هاي روز باشد.

مهندس رحماني، تاكيد كرد: حمايت از توليد وجوه مختلفي دارد كه در ابتدا بايد موانع پيش روي بخش توليد برداشته شود تا فضاي كسب و كار نيز اصلاح گردد.

رحماني، ادامه داد: از مهمترين موارد حمايت از بخش توليد داخلي، ايجاد ثبات در سياست هاي مالي كشور است، از اين رو بايد سياست‌‌هاي پولي، بانكي ، گمركي، ارزي و.... در راستاي حمايت از توليد تنظيم شود. به بيان ديگر اگر حمايت از توليد را در اولويت قرار دهيم به سمت تنظيم سياست‌هاي فوق گام برداشته مي‌شود.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: اگر رئيس جمهور آينده بخواهد موفق باشد راهي ندارد جز حمايت از بخش توليد كشور به ويژه توليدات صنعتي.

مهندس رحماني در پاسخ به اين سوال كه حمايت از بخش توليد كشور وظيفه كدام قوه يا نهاد است، اظهار داشت: گلوگاه هايي كه بايد مولفه هاي حمايت از توليد را در نظر داشته باشند همان دولت و مجلس است بخشي از اين به مجلس و بخش ديگر به دولت مربوط است و اين دو قوه بايد بپذيرند كه حمايت از توليد يك ضرورت است. اگر مجلس و دولت اين نكته اوليه را بپذيرند در مسير حل مشكلات گام برداشته مي شود.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با طرح اين پرسش كه "چگونه ممكن است بدون حمايت از توليد، حماسه اقتصادي به وجود مي آيد" تاكيد كرد: مزيت ايران در توليد صنعتي است و حمايت از توليد يك ضرورت است و به همين دليل هم رهبر معظم انقلاب امسال را سال حماسه اقتصادي نامگذاري كرده اند اما ظاهرا برخي اين مهم را هنوز باور نكرده اند.

وي در خاتمه با بيان اينكه سياست هاي صادراتي از مهمترين مولفه هايي است كه بايد در مسير حمايت از صدور توليدات كشور باشد،خاطر نشان كرد: فرهنگ سازي براي مصرف كالاهاي داخلي نيز از نكات مهمي است كه بايد به عنوان يك تشخص ملي در نظر گرفته شود.