هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معرفي صنايع انــــــــرژي بر

بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه روند مصرف انرژي در کارگاه هاي بالاي 10 نفر کارگر و بيشتر از سال 1384تا 1387 روند تقريبا ثابتي داشته، اما در سال 1388 اين بخش رشدي 45 درصدي در ميزان مصرف انرژي را تجربه کرد؛ رشدي که تا سال 1390 روندي تقريبا ثابت داشت.

رشد 45 درصدي و ثبات آن تا سال 1390 در حالي است که از سال 1389 قانون هدفمندي يارانه ها در راستاي کاهش مصرف انرژي به مرحله اجرا گذاشته شد اما رشد مصرف انرژي در اين بخش درست يک سال قبل از اجراي اين قانون آغاز و تا دو سال بعد از آن نيز ادامه داشته است.

گزارش فوق توسط مرکز آمار ايران (در سال هاي 1384 تا 1390) تهيه شده که شامل اطلاعات واحدهاي صنعتي بالاي 10 نفر کارگر و بيشتر است و وضعيت شدت انرژي و سهم انرژي در ستانده رشته فعاليت هاي صنعتي بر اساس اين اطلاعات محاسبه شده است.

در اين گزارش شاخص تورم از سوي مراجع ذي ربط محاسبه نشده بنابراين براي محاسبه شدت انرژي از نرخ هاي جاري ارزش افزوده استفاده شده و براي نتيجه گيري بهتر بايد از نرخ هاي ثابت براي محاسبه شدت انرژي استفاده شود.

ده در سال 1390 مربوط به رشته فعاليت هاي «توليد محصولات اوليه آهن و فولاد» با سهم 18 درصد، «توليد سيمان، آهک و گچ» 17 درصد و «توليد فرآورده هاي نفتي تصفيه شده» 9 درصد است.

بالاترين سهم انرژي ستانده در سال 1390 نيز مربوط به رشته فعاليت «توليد آجر»، «توليد سيمان، آهک و گچ» و «توليد محصولات اساسي آلومينيومي» است. «توليد آجر» در اين مدت 29 درصد از سهم انرژي ستانده (ارزش ستانده (Output Value) مجموع ارزش کالاها و خدمات توليد شده در يک کارگاه به منظور عرضه به خارج از کارگاه و ارزش کالاها و خدمات توليد شده به منظور مصرف در همان کارگاه است) را به خود اختصاص داده است.