تنوع هم آرامش می آورد!

شمار نشریه : 194

تا آنجا که ما ميدانيم، «آرامشبخشي هنر» مثل ساير جنبه هاي مسائل هنري، از جمله چيزهايي است که بسته به استفاده کننده و بهره بردار و منتفع شونده از آن هنر، تعاريف متفاوتي مي پذيرد. مثال ساده و دم دستي اين حرف هم، همين انواع مختلف موسيقي موجود در جوامع مختلف است که طيف آن از تکنوازي ناله مانند يک ني تا موسيقي صنعتي سازي ساختمان متفاوت است. يعني همه انواع اين هنرها وجود دارد و با وجود تفاوت هاي عجيب و غريب، هر کدام هم طرفداران سفت و سخت خودش را دارد. فقط ما نمي دانيم چرا وقتي به معماري مي رسيم، آن هم يکي از هنرهاي هفتگانه محسوب مي شود، عده اي اصرار دارند معماري بايد تنها به شکل خاصي آرامش بخش باشد. بد نيست که اين هنرمندان مشخص کنند که آيا در اين معماري حق و حقوق مثلا صنف محترم کفتربازان و يا رانندگان خودروهاي سنگين و تريلي و 18 چرخ هم در حوزه هنري افکارشان ديده شده يا نه. به نظر ما که واقعا جا دارد از صنف زحمتکش بساز و بنداز که با عدم رعايت اصول معماري شهري، زمينه را براي پلوراليسم بصري در نما و منظر شهري فراهم مي کنند کمال تشکر را بنماييم.