هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راهنمای خرید پرده

يکي از لوازمي که تأثير زيادي بر زيبايي و هماهنگي دکوراسيون خانه  دارد، پرده است که در هنگام خريد و انتخاب آن لازم است دقت کافي داشته باشيد. با آنکه پوشاندن پنجرهها با پردههاي بلند درمجموع اتاق را پرزرقوبرق و باشکوه جلوه ميدهد اما قبل از خريد نکات زير را  بايد در نظر داشته باشيد:

*در مورد رنگ و طرح پارچه خوب فکر کنيد. پردهها بسيار جلب نظر کرده و تأثير زيادي روي اتاق شما خواهند داشت

*در مورد مقدار پارچه مضايقه نکنيد و سخاوتمندانه عمل کنيد. پردهها حداقل بايد دو برابر عرض پنجره باشند. حتي اگر بيشتر مواقع آنها را بهصورت جمع نگه داريد

*همچنين پرده بايد بهاندازه کافي بلند باشد. اگر ميخواهيد شيک و زيبا به نظر برسد، آن را بلندتر انتخاب کنيد تا روي زمين را بگيرد و اگر ميخواهيد تميز جلوه کند، بهتر است تا نزديک زمين باشد، اما هرگز نبايد ارتفاع پرده بلندتر از اين دو حالت باشد

*پردههاي خيلي کوتاه ناقص به نظر ميرسند. بنابراين بهتر است پارچه را بلندتر انتخاب کرده و براي کوتاهتر شدن پايين پرده را تا بزنيد

*براي کنترل درجه حرارت و مقدار نور از پارچههاي مناسب استفاده کنيد. پارچههاي کتان نور را از خود عبور ميدهند و پوشش مناسبي براي گرمتر شدن اتاق در زمستان هستند. پوششهاي ضخيم نيز به دليل جلوگيري از ورود نور، براي اتاق‌‌خوابها مناسبند

*در انتخاب ميله پرده دقت کنيد. گيره و ميله پرده بايد متناسب با پارچه باشند

*پارچههاي سنگينتر مانند مخمل را بايد روي ميلههاي بزرگ و حتي دکوري آويزان کرد، درحاليکه براي پردههاي ابريشمي سبک و پارچههاي نازک ميتوان از ميلههاي ظريفتر استفاده کرد.ميله پرده بايد با بقيه وسايل اتاق هماهنگ باشد پس در انتخاب آنها دقت کنيد. مثلاً اگر جنس ميز و صندلي شما تلق شيشهاي است، ميله پرده و اتصالات آن هم بايد با آن هماهنگ باشد

*به جنس پارچه دقت کنيد. کتان، پارچهاي همهکاره بوده، راحت و قابل شستشو است. مخمل، لوکس و انتخاب آن به سليقه شخصي افراد بستگي دارد، درعينحال براي بعضي اتاقها سنگين است. پارچههاي توري، سبک و زيبا هستند اما از آنها بدون زير پرده براي جاهايي که ديد دارند، استفاده نکنيد

*بستها و سر ميلههاي پرده ممکن است جزئي به نظر برسند اما وقتي روي ميله قرار ميگيرند، زيبايي پرده را کامل ميکنند

در نظر داشته باشيد هميشه يک اتاق با تکتک وسايل آن زيبا خواهد شد.