هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه متمایل

در نزديکي درياچه چانگ پيانگ در کره جنوبي، استوديو تحقيق و طراحي پراد، ساختماني دو طبقه را به صورت متمايل ساخته است. اين اقامتگاه که " خانه متمايل " نام گرفته ، به سمت لبه جنوبي خود بالا آمده تا مقدار بيشتري از نور خورشيد را به فضاهاي داخلي وارد نمايد.

به جاي اضافه کردن يک سازه جداگانه به ساختمان، بخش جعبهاي شکل و براق اين طرح با حذف عناصر سازهاي مورد نياز، به صورت خوداتکا ساخته شده است. در فضاي داخلي، ساختار منحصر طرح، اجازه ميدهد تا يک طبقه ديگر نيز شکل بگيرد و فضاي نشيمن اقامتگاه با تراسي زيبا را در خود جاي دهد.

در فضاي خارجي، با وجود اينکه هر طبقه به صورت يک باکس کامل عمل مينمايد اما پوشش يکپارچه زينک بر روي نما، حجم را پيوسته به نمايش ميگذارد.