هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

12سوال برای طراحی دکوراسیون

طراحان تقريباً شبيه روانشناسان هستند زيرا بايد از چيزهايي در مورد شما آگاهي داشته باشند که تا حدي خصوصي است: نيازهاي شما، علائق شما و چيزهايي كه به آنها علاقهاي نداريد، نحوه زندگي شما در خانه، و غيره. بنابراين هنگام بررسي نامزدهاي طراحي خانه خود، مطمئن شويد كه آنها سؤالات درستي از شما ميپرسند. در اين مطلب 12 سؤال را مطرح ميكنيم كه يك طراح بايد آنها را با شما در ميان بگذارد و در مورد آنها با شما گفتگو كند. حتي اگر چنين سؤالاتي از شما پرسيده نشود، شما بايد اين اطلاعات مهم را در اختيار طراح قرار دهيد .
اولين سؤالي كه طراح بالقوه شما بايد از شما بپرسد اين است كه: «عاشق چه چيزي در اين خانه هستيد؟» اين سؤال مهم است، زيرا باعث ميشود تا او از نيازها و علائق شما آگاهي پيدا كند و سلائق خود را به شما تحميل نكند.
سؤال دوم شايد مشخصتر باشد: «از چه چيزي در اين خانه بدتان ميآيد؟» اين سؤال به طراح كمك ميكند تا سليقه شما را بهتر بشناسد و بداند كه چه چيزهايي بايد تعويض شوند.
سؤال سومي كه طراح بايد از شما بپرسد اين است كه: «به چه رنگهايي علاقه داريد؟» براي مثال اگر عكس بالا اتاق نشيمن شما باشد، مشخص است كه جواب شما به اين سؤال، رنگهاي خنثي و خنك بوده است.
سؤال چهارم اين است: «از چه رنگهايي بدتان ميآيد؟» اگر عكس بالاي اتاق غذاخوري شما باشد، و شما عاشق اين بوفه قديمي باشيد اما از رنگ نارنجي بدتان بيايد، رنگ بوفه بايد تغيير كند.
سؤال پنجم سؤالي است كه به فرايند طراحي جهت ميدهد: «آيا چيزي وجود دارد يا چيزي ديدهايد كه بخواهيد منبع الهام شما براي انتخاب رنگهاي خانه باشد؟»
سؤال ششمي كه طراح بايد از شما بپرسد اين است: «آيا ظاهر يا سبك خاصي وجود دارد كه بخواهيد آن را در خانه خود پياده كنيد؟» اين سؤال رويكرد زيبايي شناسانه شما را مشخص ميكند.
سؤال مهم ديگري كه طراح بايد از شما بپرسد اين است: «از اين فضا چگونه استفاده ميكنيد؟» براي مثال، اگر فضاي شما اتاقخواب اصلي خانه است، واضح است كه براي خوابيدن از آن استفاده ميشود. اما در اين مورد تلويزيون عامل مهمي است. بنابراين، در اينجا محل قرارگيري مبلمان، تكنولوژي، و فضاهاي در دسترس نيز بسيار مهم هستند.
حالا كه صحبت از تلويزيون شد بايد بگويم كه سؤال هشتم به آن مربوط است:» صندلي كه از آن براي تماشاي تلويزيون استفاده ميكنيد چقدر مهم است؟» شايد قرار گرفتن اين سؤال در بين 12 سؤال كمي عجيب به نظر برسد، اما تجربه نشان داده كه اين صندلي در طراحي نقش مهمي بازي ميكند. اگر اين صندلي براي شما مهم نيست، اين سؤال هم فاقد اهميت ميشود، اما اگر مهم است، آنگاه ديگر اجزاي اين فضا تابعي از تلويزيون و صندليهاي اطراف آن ميشوند.
يك سوال مرتبط اما جداگانه سؤال نهم است: «آيا نياز خاصي وجود دارد كه بايد آن را در نظر گرفت؟» اين سؤال مربوط به چيزهايي مانند نيازهاي افراد سالخورده مانند يك صندلي محكم است كه نشستن و برخاستن از آن ساده باشد.
سؤال دهم به زمانبندي مربوط است: «آيا فرايند بازسازي و طراحي را ميخواهيد يكباره انجام دهيد و يا در چند مرحله؟» اگر فرايند كار گامبهگام و مرحلهبهمرحله پيش رود، طراح قادر خواهد بود به شما بگويد چه چيزهايي را در ابتداي كار بايد بخريد و چه چيزهاي را در مراحل بعد. اما اين شيوه كار باعث ميشود فضاي شما از همان ابتدا غيرقابل استفاده شود.
سؤال يازدهم حتماً بايد پرسيده شود حتي اگر شما را كمي معذب كند: «بودجه شما چقدر است؟» مشخص نبودن پروژه باعث ايجاد نارضايتي در شما درحين پيشرفت پروژه ميشود. روشن بودن بودجه شما براي طراحي خانه باعث ميشود كه طراح شما درك روشني از فرايند كار خود پيدا كند و بتواند به بهترين نتيجه با توجه به بودجه شما دست يابد.
از طراح دکوراسيون بپرسيد  
از طراح خود بپرسيد: «آيا براي رسيدن به چنين طرحي بودجه من منطقي است؟»
يك طراح خوب با شما صريح و بيپرده سخن ميگويد. پاسخ ميتواند اين جمله باشد: «البته، براي انجام چنين پروژهاي بودجه شما مناسب است.» يا «براي شروع اين پول كم است، شايد مجبور باشيد همين مبلغ را براي مرحله دوم كار در نظر بگيريد.» يا حتي «شايد دوباره بايد به مرحله طراحي بازگرديم، چون توقع شما با بودجهاي كه در نظر داريد همخواني ندارد.»
اگر بودجه شما با رؤياهايتان همخواني نداشته باشد، معمولاً طراح ميتواند پيشنهادات خوبي به شما بدهد و يا شايد لازم شود براي رسيدن به هدف نهايي از فضاي ديگري از خانه شروع كنيد. براي مثال، طراح شما ممكن است پيشنهاد كند كه بودجه شما براي اينكه ظاهر اتاق نشيمن با اضافه كردن يك فرش، يك صندلي جديد، و چند تابلوي نقاشي كامل شود، كافي است. اين بودجه براي طراحي اتاق نشيمن كافي است و ميتوانيد بعداً سراغ اتاق غذاخوري برويد.