نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاخ سردار ماکو جان می‌گیرد

جواد اسماعيل زاده در اولين جلسه شوراي توسعه گردشگري منطقه آزاد ماکو خاطرنشان کرد: به منظور توسعه گردشگري، سازمان منطقه آزاد ماکو سه ميليارد تومان براي مرمت کاخ موزه باغچهجوق در نظر گرفته و اين بنا به همراه دخمه سنگي فرهاد در حال مرمت و بازسازي است.

معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري منطقه آزاد تجاري و صنعتي ماکو  ادامه داد: مرمت ساير ابنيههاي تاريخي در صدر برنامههاي اين معاونت در سال آينده خواهد بود که در اين مورد در حال رايزني با سرمايه گذاران نيز هستيم.

اسماعيلزاده خاطرنشان کرد: با هدف جذب گردشگر و توسعه کمي و کيفي اين صنعت، شوراي توسعه گردشگري منطقه آزاد ماکو تشکيل شده است. در مبحث گردشگري نبايد سليقهاي برخورد کرد و به ظرافتها و مسائل ريز اين حوزه بايد دقت اساسي داشت.

معاون منطقه آزاد ماکو افزود: مسافراني که به منطقه مراجعه ميکنند بايد احساس آرامش و امنيت کافي داشته باشند و به راحتي از بناها و مناطق ديدني منطقه بازديد کنند. سالانه بيش از يک ميليون نفر از طريق مرز بازرگان عبور ميکنند.