هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاخ سردار ماکو جان می‌گیرد

جواد اسماعيل زاده در اولين جلسه شوراي توسعه گردشگري منطقه آزاد ماکو خاطرنشان کرد: به منظور توسعه گردشگري، سازمان منطقه آزاد ماکو سه ميليارد تومان براي مرمت کاخ موزه باغچهجوق در نظر گرفته و اين بنا به همراه دخمه سنگي فرهاد در حال مرمت و بازسازي است.

معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري منطقه آزاد تجاري و صنعتي ماکو  ادامه داد: مرمت ساير ابنيههاي تاريخي در صدر برنامههاي اين معاونت در سال آينده خواهد بود که در اين مورد در حال رايزني با سرمايه گذاران نيز هستيم.

اسماعيلزاده خاطرنشان کرد: با هدف جذب گردشگر و توسعه کمي و کيفي اين صنعت، شوراي توسعه گردشگري منطقه آزاد ماکو تشکيل شده است. در مبحث گردشگري نبايد سليقهاي برخورد کرد و به ظرافتها و مسائل ريز اين حوزه بايد دقت اساسي داشت.

معاون منطقه آزاد ماکو افزود: مسافراني که به منطقه مراجعه ميکنند بايد احساس آرامش و امنيت کافي داشته باشند و به راحتي از بناها و مناطق ديدني منطقه بازديد کنند. سالانه بيش از يک ميليون نفر از طريق مرز بازرگان عبور ميکنند.