هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گردشگری راه برون ‌رفت از مشکلات اقتصادی

نماينده اسبق ايران در يونسکو گفت: تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادي، تقويت صنعت گردشگري استان است.

محمدرضا مجيدي در جشنواره ميراث معنوي خراسان جنوبي گفت: عظمت ايران فرهنگي که در ميان ايران تاريخي و ايران جغرافيايي قرار گرفته بسيار گسترده است.

وي با اشاره به اينکه ميراثهاي زيادي در استان وجود دارد، گفت: تاکنون 10 ميراث معنوي از استان ثبت جهاني و 30 اثر ثبت ملي شده و در تلاش هستيم تا اين تعداد را بيشتر کنيم.

نماينده اسبق ايران در يونسکو اظهارکرد: با ثبت آيين گذشتگان ميتوان آن را به نسلهاي بعد منتقل کرد و آيندگان نيز از آداب و رسوم گذشتگان خود مطلع شوند.

مجيدي معرفي جاذبههاي گردشگري را يکي از راههاي توسعه اقتصاد دانست و افزود: جزو 80 کشور داراي ميراث فرهنگي هستيم و يک درصد کره زمين را به خود اختصاص دادهايم و بايد سهم بالايي را در گردشگري داشته باشيم.

وي با اشاره به اينکه اروپاييها دوستدار کوير هستند، گفت: با معرفي خراسان جنوبي به عنوان استاني که داراي اين جاذبه کويري است ميتوان گردشگران زيادي را به اين منطقه جذب کرد.

مجيدي با اشاره به اينکه نقاط اطراف شهر را براي استفاده مردم بايد ساماندهي کنيم، گفت: ساماندهي اين نقاط بايد در دستور کار قرار گيرد و آموزش و پرورش و دانشگاهها نيز در اين امر بايد همکاري داشته باشند.