هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سه نمایشگاه بزرگ در شیراز

کانون نمايشگاهي آگهرسانه با شش سال سابقه فعاليت و با برگزاري بيش از چهل نمايشگاه بينالمللي و تخصصي در محل نمايشگاه بينالمللي شيراز و نمايشگاه بينالمللي مشهد بهعنوان بزرگترين مجموعه نمايشگاهي در جنوب کشور مطرح است. اين نمايشگاهها در زمينههاي مختلف از جمله صنعت ساختمان ، عمران و شهرسازي ، صنعت برق ، صنعت آب و فاضلاب ، صنايع غذايي ، امنيت و تجهيزات ايمني ، صنعت پليمر ، چاپ و تبليغات ، مخابرات و ارتباطات و کامپيوتر و الکترونيک برگزار گرديدهاند. همچنين برگزاري چند همايش بينالمللي و تخصصي در حوزه صنعت ساختمان با همکاري کانون سراسري انبوهسازان ايران ، وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظاممهندسي از جمله فعاليتهاي اين کانون ميباشد. در همين راستا، کانون نمايشگاهي آگهرسانه درصدد است از 11 تا 14 آذرماه سال جاري، سه نمايشگاه را به شکل همزمان در شهر زيباي شيراز برگزار نمايد: هفتمين نمايشگاه انبوهسازي، املاک و مستغلات؛ همزمان با پنجمين نمايشگاه مصالح، تجهيزات و فنآوريهاي ساختمان، همزمان با سومين نمايشگاه در، پنجره و صنايع وابسته.

اهداف برگزاري سه نمايشگاه

مهمترين هدف در برگزاري اين رويدادها، ايجاد بستري مناسب جهت تعامل هر چه بيشتر بين سازندگان مسکن و ساختمان از يکسو و توليدکنندگان مصالح و تجهيزات ساختمان و ارائهدهندگان خدمات فني مهندسي از سوي ديگر است. يکي از اولويتهاي ما برگزاري اين نمايشگاهها بهصورت تخصصي و تفکيکپذير بود، ازاينرو با برگزاري همزمان نمايشگاه انبوهسازي ، نمايشگاه مصالح و تجهيزات ساختمان و نمايشگاه در و پنجره در سالنهاي جداگانه سعي کرديم علاوه بر تأمين کليه نيازهاي مرتبط با صنعت ساختمان ، اين خدمات و  کالاها را بهصورت منفک و تخصصي ارائه دهيم.

فضاي نمايشگاهي و تعداد مشارکتکنندگان

اين نمايشگاهها از 11 تا 14 آذرماه در پنج سالن سرپوشيده و همچنين فضاي باز با وسعت حدود 20 هزار مترمربع برگزار خواهد شد. گرچه هنوز روند ثبتنام ادامه دارد ولي پيشبيني ميشود بيش از 250 شرکت در اين رويداد حضور داشته باشند که نسبت به سال قبل چه به لحاظ متراژ و چه به لحاظ تعداد مشارکتکننده، رشدي صددرصدي را تجربه خواهد کرد.

برنامههاي جنبي

در حاشيه برگزاري نمايشگاههاي مذکور و بهمنظور ارتقاي سطح کيفي اين رويداد، برنامههايي ازجمله نشست تخصصي سازندگان مسکن و ساختمان جنوب کشور، جشنواره افتخارآفرينان صنعت ساختمان فارس، کارگاه آموزشي هوشمند سازي ساختمان ، کارگاه آموزشي بهرهوري انرژي در ساختمان ، کارگاه آموزشي دستاوردهاي نوين در صنعت بتن ، ميزهاي مذاکره با انبوهسازان و سمينار آموزشي مهندسي فروش در صنعت ساختمان برگزار ميگردد. همچنين براي اولين بار در نمايشگاه شيراز مراسم افتتاحيه و اختتاميه نمايشگاه در سالن اختصاصي و با حضور حداکثري مسئولان کشوري و استاني برگزار خواهد شد.

استقبال انجمنها و سازمانها

در اين دوره از نمايشگاهها بسياري از سازمانها ، انجمنها و نهادهاي دولتي و خصوصي همکاري داشتهاند اما بهصورت خاص از حاميان اين رويداد ميتوان به اداره کل راه و شهرسازي استان فارس ، بنياد مسکن انقلاب اسلامي ، کانون سراسري انبوهسازان مسکن و ساختمان ايران ، انجمن انبوهسازان استان فارس ، سازمان نظاممهندسي ساختمان استان فارس ، شهرداري شيراز ، انجمن توليدکنندگان لوله و اتصالات پيويسي ، انجمن مهندسان مشاور ، و انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشينآلات ساختماني و معدني اشاره نمود.

دستاوردهاي نمايشگاه

شيراز بهعنوان قطب صنعت ، تجارت و فرهنگ جنوب کشور نقشي محوري در چرخه اقتصادي اين منطقه دارد و در حوزه صنعت ساختمان نيز ميتواند استانهاي همجوار را چه به لحاظ تکنولوژي ساخت و انتقال دانش مهندسي و چه به لحاظ سرمايهگذاري و فعاليتهاي عمراني پوشش دهد. يقيناً برگزاري رويدادهاي تخصصي در نمايشگاه بينالمللي فارس ميتواند بستر تعاملات علمي و تجاري بين دستاندرکاران صنايع مختلف را ايجاد و در رونق توليد ملي و کسب دانش و تکنولوژي روز مؤثر باشد. اميدواريم حضور مؤثر شرکتهاي صاحبنام در اين رويداد موجبات ارتقاي سطح کيفي ساختوساز بخصوص در جنوب کشور را فراهم نمايد.

محمدهادي رسول اف

مجري برگزاري نمايشگاه