هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت طرح‌های نیمه‌تمام را تمام کند


عضو هیئت رییسه مجلس، با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه تمام دولت فعلی، گفت: دولت باید با یک برنامه ریزی جامع، طرح‌های نیمه تمام خود را به اتمام برساند، چراکه روی زمین ماندن برخی پروژه‌های دولت خسارات سنگین اقتصادی را به کشور تحمیل کرده استمحمد حسین فرهنگی با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه تمام دولت فعلی گفت: دولت باید با یک برنامه ریزی جامع، طرح‌های نیمه تمام خود را به اتمام برساند، چراکه روی زمین ماندن برخی پروژه‌های دولت خسارات سنگین اقتصادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسکن مهر یکی از پروژه‌های با ارزش دولت است، افزود: هرچند در این طرح نیز ایرادات و مشکلاتی وجود دارد، اما در مجموع می‌توان پروژه مسکن مهر را یکی از نقاط قوت اقتصادی دولت احمدی نژاد دانست.

وی ادامه طرح مسکن مهر توسط دولت بعدی را امری ضروری دانست و تصریح کرد: ادامه چنین طرح‌هایی می‌تواند در آینده باعث بی‌نیازی مردم کشور از مسکن باشد، لذا به دولت بعدی نیز توصیه می‌شود اقدامات مثبت دولت فعلی را تداوم بخشد.

عضو هیئت رییسه مجلس، در پایان به نقاط قوت و ضعف دولت احمدی نژاد پرداخت و خاطر نشان کرد: دولت احمدی نژاد دارای جنبه‌های مثبت و منفی بسیاری بود، کاهش فاصله طبقاتی و همچنین کاهش ضریب جینی از نقاط قوت این دولت و افزایش نقدینگی و بی ثباتی بازار ارز و طلا را می‌توان از نقاط ضعف و تاریک دولت دهم دانست.