ریشه معوقات بانکی در بازار ملک

شمار نشریه : 194

يک مدير سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به انتشار مطلبي در مورد بحران در نظام بانکي با وجود معوقات درباره چرايي آن توضيح داد و گفت: ريشه معوقات بانکي را بايد در بازار گران ملک در شرايط رکود جستجو کرد و آزادي اين منابع مهمتر از تحريمهاست.
در اين خصوص عباسعلي حقانينسب با اشاره به اينکه در اين مطلب دلايل ايجاد چنين معوقاتي در سيستم ناکارآمد بانکي اشاره نشده است اظهار داشت: مشخص نيست چرا درباره عمده و مهمترين دلايل معوقات بانکي آن طور که بايد و شايد اطلاعرساني نميشود.
وي افزود: طبق آمارهاي کاغذي معوقات بانکي 87 هزار ميليارد تومان است، اما وزير اقتصاد در نشستي آن را 150 هزار ميليارد تومان اعلام کرد که به دليل استمهال بخشي از آن طبق گفته برخي مراجع و آمارهاي کاغذي به 87 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين مدير سابق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه ريشههاي اصلي ايجاد چنين معوقاتي بازار گران زمين و ساختمان است، گفت: با توجه به لابي سنگيني که سيستم بازار زمين و ساختمان در دولت، مجلس و نهادهاي عمومي غيردولتي وجود دارد اجازه داده نميشود که حباب آن بترکد و منابع به طور کامل آزاد شود.
حقانينسب با بيان اينکه مسئله مطالبات معوق بانکها را نبايد در خود بانکها جستجو کرد، بلکه تزريق منابع به بازار گران زمين و ساختمان اين بحران را به وجود آورده است، گفت: بانکها به روشهاي مستقيم و غيرمستقيم به نام توليد تسهيلاتي را پرداخت کردند که صرف بازار گران ملک شده است.
وي افزود: بايد شرايطي را ايجاد کنيم که منابع از بازار ملک، زمين و ساختمان آزاد شود؛ به جرأت ميتوان گفت 60 درصد منابع بانکها به سمت بازار گران مسکن رفته است و انتشار پول جديد راهکار آزادي منابع نيست.