رشد نرخ امتیاز تسهیلات مسکن

شمار نشریه : 194

بازار امتياز تسهيلات مسکن شاهد رشد 0.1 تا 2.4 درصدي بود و هر برگه امتياز تسهيلات مسکن اسفند 90 با بيشترين افزايش قيمت به 927 هزار و 668 ريال رسيد.
بر اساس آمار هاي موجود 126.7 ميليون اوراق به ارزش 670 ميليارد ريال در 16 هزار و 116 نوبت ميان بازار هاي فرابورس به ثبت رسيد؛ اين در حالي است که معامله 79.4 ميليون سهم در بازار دوم سبب شد بيشترين حجم معاملات را نسبت به ساير بازار ها به خود اختصاص دهد.
در اين ميان شاخص فرابورس هم با 0.11 واحد کاهش در ايستگاه 825.7 واحد متوقف شد. همچنين بيشترين حجم معاملات به خريد و فروش 33.2 ميليون سهم بانک گردشگري تعلق گرفت و کمترين حجم معاملات به نام حق تقدم بيمه پاسارگاد و صنايع و معادن فلات ايرانيان ثبت شد.
بازار اوراق با درآمد ثابت اوراق اجاره ماهان 2 با خريد و فروش 88 هزار برگه از بيشترين حجم معاملات برخورداربود. از سوي ديگر در بازار صندوق هاي قابل معامله (ETF)، بيشترين حجم معاملات به مبادله 143 هزار و 276 واحد صندوق سرمايه گذاري اطلس اختصاص داشت.