تلاش می کنیم زمین‌خواری به صفر برسد

شمار نشریه : 194

وزير کشور از کشف 2 هزار و 400 مورد زمينخواري در تهران خبر داد و گفت: برخورد با دانهدرشتهاي زمينخوار در دستور کار است..

عبدالرضا رحماني فضلي درباره برخورد با زمينخواري و تغيير کاربري زمين اظهار داشت: برخورد با زمينخواري و جلوگيري از تغيير کاربري با جديت در کشور پيگيري ميشود.

وي تصريح کرد: وضعيت مازندران نسبت به گذشته مثبت است و طبق گزارشهايي که از استاندار مازندران در اين زمينه دريافت کردم حدود 90 درصد تغيير کاربري اراضي کاهش پيدا کرده است.

وزير کشور بيان داشت: وضعيت تغيير کاربري در همه استانهاي کشور مطلوب است و به خوبي پيش ميشود.

اين مسئول بيان داشت: قوه قضائيه، مجلس و قوه مجريه در اين زمينه ورود بسيار جدي داشتند و تلاش داريم که ميزان تغيير کاربري و زمينخواري در کشور را به صفر برسانيم.

وي از برنامهريزي براي مبارزه با دانه درشتها در زمينه زمينخواري خبر داد و گفت: 2 هزار و 400 مورد زمينخواري در تهران داشتيم.

فضلي درباره سازمان عمران و سواحل گفت: سازمان عمران سواحل در حال پيگيري است و اجراي اين سازمان جزء قانون است و اعتبار لازم در اين زمينه دريافت شد