صندوق توسعه نباید به تاریخ بپیوندد

شمار نشریه : 159


رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی در زمان جنگ اقتصادی ضروری است، افزود: نباید اجازه داد تا صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا شود و این صندوق از منابع خالی گردد.

علی‌اکبر آقایی مغانجویی در خصوص نحوه استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی گفت: اساسنامه صندوق در خصوص استفاده از تسهیلات بخش خصوصی بر بازگشت ارزی منابع این صندوق تاکید دارد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی و محرک اقتصاد کشور است، افزود: البته به طور استثنا برای بازگشت منابع ارزی از بخش کشاورزی و مسکن درصدی به صورت ریالی اختصاص داده می‌شد که در بودجه سال جاری بنا بر تصمیم مجلس سهمی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش مسکن در نظر گرفته نشد.

آقایی مغانجویی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه باید موقعیت صندوق حفظ شود و مشکلی نیز در خصوص میزان ارز صندوق و نقدینگی موجود در بازار به وجود نیاید، بهتر است بازگشت تسهیلات ارائه‌شده از صندوق نیز ارزی باشد. وی در خصوص تصمیم صحن علنی مجلس مبنی بر برداشت ریالی ۱۰ درصدی از صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون دولت اجازه برداشت ۱۰ درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی داشت و در لایحه پیشنهادی دولت در بند ۵ یعنی بخش درآمدهای صندوق توسعه ملی اجازه ۳۵ درصد برداشت از صندوق را می‌خواستند که با ادامه این روند اگر سال دیگر همین ۳۵ درصد نیز تکرار شود، دیگر منابعی در صندوق باقی نمی‌ماند و این مسئله به طور قطع به ضرر تولید و خود صندوق توسعه ملی است.