هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مصرف پنهان انــــــرژی

بر اساس گزارش سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) مصرف وسايل برقي آماده به كار (استندباي) به ميزان 8 درصد مصرف وسيله در حالت كاركردن يا استفاده كردن است.  بر اساس اين گزارش اين ميزان تقريباً برابر مصرف يك لامپ 10 وات بوده كه مشتركين با خاموش كردن كامل وسيله برقي (خارج كردن پريز برق و يا استفاده از سه راهي داراي كليد روشن و خاموش) وسايل برقي موجود در منزل يا اداره، 8 درصد در مصرف برق خود صرفهجويي كنند.

نمايشگاه سابا

به همين منظور سابا نمايشگاهي به منطور به نمايش درآوردن مصرف دستگاههاي آماده به كار تدارك ديده است. در اين پكيج آموزشي سازمان بهرهوري با استفاد از استقرار 10 وسيله برقي در حالت استندباي اقدام به سنجش ميزان مصرف آنها كرد. غزفه 115 متري سابا با تست همزمان وسايل انرژيبر چون تلويزيون LCD، مانيتور 16CRT، مانيتور 17LCD، كامپيوتر 15CRT، اسپيكر، اسكنر، پرينتر ليزري، دستگاه كپي، راديو، ويديو و شارژر  سنجيده شده.

تأثير صرفه جويي تجهيزات برقي در حالت استندباي

طي سالهاي اخير کاهش مصرف برق حالت استندباي وسايل برقي به عنوان يکي از زمينههاي صرفهجويي انرژي مورد توجه قرار گرفته است به طوري که نتايج يک مطالعه در ميان خانواده هاي ايالت کاليفرنيا نشان ميدهد که مصرف کل استندباي در اين خانوارها در محدوده 14 وات تا 169 وات با ميانگين 67 وات است که اين ميزان حدود 5 تا 26 درصد از مصرف سالانه برق هر خانه را شامل ميشود.

پژوهش هاي مختلفي که در کشورهاي در حال توسعه صورت گرفته، حاکي از آن است که مصرف برق تجهيزات برقي در حالت استندباي در کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه دو درصد از مصرف کل انرژي الکتريکي است و توليد اين ميزان از برق تقريباً منجر به انتشار يک درصد گازهاي گلخانه اي در آن کشورها ميشود.

لوازم صوتي و تصويري مانند تلويزيون و ست تاپ باکس، تجهيزاتي هستند که جايگزيني آنها با تجهيزاتي که در حالت استندباي يک وات يا کمتر مصرف مي کنند، موجب کاهش 68 درصدي اين نوع مصارف خواهد شد.