هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بلوک شیشه‌ای

گروه معماري و دکوراسيون: بلوک شيشهاي يا گلاس بلاک به قطعاتي گفته ميشود که از جنس شيشه ساخته ميشوند. اين قطعات جنبه تزئيني دارند و نميتوان از آنها بهعنوان بلوکهاي سازهاي در سازههاي بنايي استفاده کرد. براي اتصال آنها معمولاً بهجاي ملات از چسب استفاده ميشود.

بلوکهاي شيشهاي از دهه 1900 ساخته شدند و بيشتر براي تأمين نور طبيعي ساختمان توسط ديوارها کاربرد دارند. اين نوع آجر در کشورهاي آلمان، فرانسه، اتريش، ايتاليا، لهستان، ترکيه، اندونزي، تايلند، چين و آمريکا توليد مي شود ولي تاکنون چنين توليدي به شکل انبوه در ايران انجام نگرفته است. آجرهاي شيشهاي مزاياي بسيار و کاربردهاي خاص نسبت به آجرهاي سنتي دارند و به همين دليل بازار جهاني بسيار خوبي را به دست آورده و روزبهروز مصرف آن بيشتر ميشود. اين محصول در سالهاي اخير در بازار ايران جاي باز نموده بهطوريکه در حال حاضر عمدتاً از کشورهاي اروپايي وارد و در بازار مصالح ساختماني عرضه ميگردد.

در ادامه سلسله مطالب "کالاي برتر" در اين شماره از نشريه، به بررسي بازار بلوک شيشهاي و شيشههاي تزييني پرداختهايم، با اين توضيح که مطالب ارائهشده نظرات توليدکنندگان، فروشندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان بوده و پيام ساختمان از نظرات موافق يا مخالف استقبال ميکند

کاربردبلوک شيشهاي

حامد شادلو، مديرعامل شرکت بلوک شيشهاي ديامونددرباره  انواع بلوکهاي شيشهاي به خبرنگار پيام ساختمان گفت: بلوکهاي شيشهاي در انواع رنگها و طرحهاي مختلف و با ابعاد متفاوت ارائه ميشوند که بهصورت کلي ميتوان آنها را به دستههاي بلوکهاي شيشهاي مات، طرحدار، شفاف، توپر، ايمن يا ضد آتش تقسيم کرد.

وي افزود: از اين محصول براي پارتيشنبندي داخل ساختمان،دفاتر اداري، فضاي بين سرويسها،رختکنها،فضاي بين دوش و روشويي،اُپن،نماي ساختمان،ايجاد نورگير در حريم همسايهها، راه پلهها، ديوار استخرها، بين درهاي ضد سرقت، سقفها،کفها و...استفاده کرد.

جهاندوست، مديرعامل شرکت يکتا ستاره فيروز درباره کاربرد اين محصول به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اين بلوکها دومنظوره است و ميتواند در دکوراسيون داخلي و نيز کف ساختمان مورد استفاده قرار گيرد.

مزايا

به گفته شهنواز که بازرگان است و اين محصولات را از چين وارد ايران ميکند،مقاومت بلوکهاي شيشهاي 7برابر بلوک سيماني و 4 برابر بيشتر از آجر است. اين محصول 100 درصد عايق گرما و سرما و رطوبتي و99درصد عايق صوتي هست چون در فضاي بين شيشهها از گاز استفاده شده است.

جهاندوست نيز در مورد مزاياي بلوکهاي شيشهاي گفت: امکان استفاده در جداسازي فضاهاي داخلي با حفظ روشنايي کافي،افزايش فضاي مفيد داخلي بهواسطه ضخامت ديواره 8 سانتيمتري،سبک بودن ديوار ساختهشده در مقايسه با ديوارهاي آجري سنتي،امکان بهکارگيري طرحها و رنگهاي مختلف در يک يا چند ديوار بنا بر هر نوع سليقه، سادگي و سرعت عمل بالا در نصب و بهکارگيري آجر شيشهاي در مقايسه با آجرهاي سنتي از جمله مزاياي اين محصولات است.

شادلو درباره مزاياي بلوکهاي شيشهاي به خبرنگار ما گفت:قيمت تمامشده ديوار شيشهاي نسبت به ساير محصولات سنتي بسيار پايينتر است. همچنين نظافت و تميزي ديوار شيشهاي بهراحتي تنها با يک دستمال نمدار و براي ساليان طولاني انجام ميشود.

نسل جديد بلوکهاي شيشهاي

مديرعامل شرکت يکتا ستاره فيروز درباره محصولاتشان گفت: نسل جديد بلوکهاي شيشهاي توسط شرکت ما اختراعشده و نصب و  نوع جنس آنها با بلوکهاي شيشهاي که در بازار هستند متفاوت است. جنس آنها بهگونهاي است که چند نوع پليمر با هم مخلوط شده  و بحث شکنندگي شيشهها نيز وجود ندارد.ضمن اينکه اين محصولات به دو صورت نشکن و نيمه نشکن است که نيمه نشکن در فضاي داخل ساختمان و پارتيشنهايي که در داخل ساختمان است مورداستفاده قرار ميگيرد و نوع نشکن هم در فضاي بيرون ساختمان و هم در کف پارکينگ قابليت استفاده دارد.

وي ادامه داد:مشکلي که قبلاً در رابطه با بلوکهاي شيشهاي وجود داشت اين بود که در هنگام حمل حدود 6 درصد از آنها ميشکست و پرتي وجود داشت اما در حال حاضر پرتي آن به صفر رسيده است.يکي ديگر از مزاياي بلوکهاي شيشهاي وزن آن است که در کاهش وزن ساختمان خيلي مؤثر است.در حال حاضر سايز بلوکهاي جديد 20 در 20 است و نياز به اسپيسر و بندکشي و پودر و سيمان ندارد و با چسب سيليکون ميتوان آن را نصب نمود و نياز به تخصص خاصي ندارد.

قيمت

به گفته جهاندوست قيمت بلوک شيشه اي نيمه نشکن سفيد هر عدد 10 هزار تومان و رنگي 13 هزار تومان است.مدل نشکن هم هر عدد 25 هزار تومان قيمت دارد و ما ميتوانيم تحت سفارش مشتري مابين يا داخل بلوکهاي شيشهاي لامپ ال اي دي(LED) يا گل خشک کار کنيم تا جذابيت بيشتري به فضا بدهد.

جهاندوست درباره قيمت محصولات شرکت خود گفت: در حال حاضر بلوکهاي ما با بلوکهاي شيشهاي معمولي تفاوت دارند. قيمت بلوکهاي شيشهاي به دليل مواد اوليه ارزان که در دسترس توليدکنندگان است نصف بلوکهاي ماست.بلوکهاي ما به خاطر نوع مواد اوليه قيمت بالاتري دارد .اگر هزينههاي نصب بلوکهاي معمولي را محاسبه کنيد بلوکهاي  سفيد و معمولي يک قيمت دارند و بلوکهاي رنگي 2 هزار تومان  ارزانتر از بلوکهاي شيشهاي معمولي است.

برندهاي برتر

به گفته اکثر توليدکنندگان در ايران تنها برند توليدکننده بلوک شيشهاي کاوه است و بازرگانان محصولات بيشتر را از کشورهاي اروپايي و چين وارد ميکنند.

 جهاندوست دراينباره به خبرنگار ما گفت: به دليل تعرفهاي که در واردات مواد اوليه وجود دارد تفاوت قيمت زيادي بين محصولات ايراني و خارجي وجود دارد بهگونهاي که قيمت محصولات خارجي دو برابر محصولات ايراني است.

تفاوت تايل شيشهاي و بلوک شيشهاي

جهان دوست درباره تفاوت کاشي شيشهاي با بلوک شيشهاي گفت: کاشي دستساز است و دوجداره نيست  و هزينه بالاتري نسبت به بلوک شيشهاي دارد.تنها حسن آن نسبت به بلوکهاي شيشهاي  ترکيب رنگ آن است که تنوع رنگي بالاتري دارد.بلوک شيشهاي عايق هم هست اما کاشي شيشهاي چنين عملکردي ندارد.

شيشههاي تزييني

عباسي ، مديرعامل شرکت تيفاني درباره محصولات خود به خبرنگار ما گفت:شيشههايي تزييني شرکت ما از کشورهاي آلمان،چين، اوکراين و.... وارد کشور ميشود و ما از بازرگاناني که اين محصولات را وارد ميکنند،اين توليدات را ميخريم و به کمک مفتول آنها را شکل ميدهيم. وي درباره کاربرد اين محصولات گفت: اين محصول در درهاي ورودي، لابيها، سقفهاي کاذب، ويترين آشپزخانهها و پارتيشنها به کار ميرود. به گفته عباسي قيمت اين محصول متري يکميليون تومان است و استفاده از آن قيمت خانه را بالا ميبرد.