هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با سلیقه ها بخوانند

اگر به دنبال چند ايده طراحي دکوراسيون داخلي براي تغييردادن خانهتان هستيد، اين 10 مورد ميتواند کمک تان کند:

تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دهيد

مبلمان را از کنار ديوار برداشته و سعي کنيد آنها  را در زواياي جديدتر و گيراتر بچينيد. مثلاً قرار دادن کاناپه بهصورت مورب در يک اتاق نشيمن باريک باعث ميشود که اتاق وسيعتر ديده شود.

يک ديوار را رنگ کنيد

يکي از ديوارهاي مهم خانه که در معرض توجه نيز هست را به رنگ دلخواهتان رنگ کنيد. تابلوها و لوازم هنري از آن آويزان کنيد و مبل جديد و زيبايي در آن قسمت قرار دهيد (البته دقت داشته باشيد که رنگ آن با ساير لوازم خانه هماهنگ باشد).

از گل و گياه استفاده کنيد

گل و گياه ميتواند حال و هواي تازهاي به خانه بياورد. اگر علاقهاي به رسيدگي گل و گياه نداريد، ميتوانيد از گلها و درختچههاي مصنوعي استفاده کنيد. کيفيت گلهاي مصنوعي هم آنقدر خوب شده که بهسختي ميتوان آنها را از گل طبيعي تشخيص داد.

يک قاليچه محلي در نقطهاي بيندازيد

قاليچههاي محلي وسيله بسيار خوبي براي اتاقهاي گفتگو و نشيمن به شمار ميروند. قاليچهاي متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پايين ميز بيندازيد.

تابلو و آينه را از ديوارها آويزان کنيد

تابلوهايي آويزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را منعکس کند. سعي کنيد از قابهاي تزئينيتر و زيباتر استفاده کنيد. هنگام آويزان کردن دقت کنيد که تابلو از هر قسمت خانه قابلمشاهده و گيرا باشد.

مجسمهها را در يک جا جمع کنيد

مجسمهها و پيکرههاي کوچک و مرتبط با هم را در قسمتي از خانه که موردتوجه است کنار هم قرار دهيد. اين مجسمهها را به صورتهاي فانتزي و متنوع بچينيد.

از کوسنهاي تزئيني استفاده کنيد

اين بالشتکها و کوسنهاي تزئيني بهسادگي رنگ و بوي جديدي به خانه ميدهند و مبلمان منزل را باشکوهتر جلوه ميدهند.

لامپها و لوسترها را عوض کنيد

لوسترها و لامپها جزو وسايلي هستند که خيلي زود آشکار ميکنند که سبک چيدمان خانهتان قديمي است يا جديد. به دنبال لوسترهايي باشيد که جديدتر و فانتزي باشند و ضمناً با لوازم و رنگبندي خانهتان نيز هماهنگ باشند.

لحافها و رواندازها نيز به اتاقتان رنگ ميدهد

 اين رواندازها و روتختيها در انواع جنسها و رنگها موجود ميباشد. با توجه به روحيه و سليقه خود زيباترين را انتخاب کنيد.

لوازم اضافي را از جلوي ديد برداريد

وسايل و لوازم اضافي باعث از بين رفتن جلوه اتاق ميشود. براي برگهها، اسباببازيهاي بچهها و ساير اسباب و وسايلي که شکل اتاق را بر هم ميزند، جاي مخصوصي تدارک ببينيد.