هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه معلق

اين ملک مسکوني توسط معماران کيدوسکي بر خط الراس يک کوه در پايه -کوه هاي ياتزوگاتاگ واقع شده و يک چشم انداز وسيع در سراسر اين ناحيه از ژاپن توليد مي کند. به منظور حداکثر چشم انداز بالقوه اين خانه در افق با دو استوانه ي تقويت کننده فولادي مورب اين حجم معلق توسعه يافته است.

پس از ورود به خانه يک راهرو به سمت يک اتاق نشيمن منتهي مي شود، و با اتصال کف به سقف شاخص و در سه جبهه ساکنين را با زمين طبيعي در بر مي گيرد. اين زيست گاه سه خوابه چشم اندازهاي پي در پي منظر موجدار را نمايش مي دهد. چنانکه قادر به توليد تنوعي از چشم اندازهاي متفاوت مي باشد. يک مسير چوبي اين ساختمان را احاطه کرده، و يک محوطه خارجي مسقف براي سرگرمي و آرامش ارائه مي دهد.