ایـردک؛ انقلابـی در صنعت سـاختمـان

شمار نشریه : 193

ايردک يک سيستم دال تخت مجوف است که انقلابي بزرگ در صنعت ساختمان ايجاد کرده و داراي مزاياي بي شمار فني و معماري است. اين سيستم داراي دو گواهينامه معتبر خارجيKOMO وBCCA و تأييديه فني از مرکز تحقيقات مسکن وزارت راه و شهرسازي است. مهندس سيامک خبره مدير شرکت والاد صنعت سازه معماري و نماينده انحصاري شرکت wsm هلند در ايران در گفتگويي با خبرنگار  پيام ساختمان دراينباره توضيح ميدهد.

در خصوص محصول جديد و مزاياي آن توضيحاتي بهاختصار بيان کنيد؟

سقفهاي ايردک airdeck با عملکردي مشابه دالهاي بتني اما بسيار سبکتر، قابليت پخش باربري دوطرفه و امکان استفاده در دهانههاي بلند را دارند. در اين دال مجوف از باکسهايي از جنس پلي پروپلين جهت سبکسازي سقف استفاده شده است. سقف ايردک علاوه بر عملکرد سازهاي بسيار مناسب، از انعطافپذيري بالا با انواع طرحهاي معماري برخوردار است. سقف ايردک با سابقه اجرايي چندين ساله در اروپا براي اولين بار در ايران عرضه ميشود که انتظار ميرود با استقبال خوبي مواجه شود.

اين محصولات داراي چه استانداردهايي هستند؟

سقفهاي ايردک در اروپا بر اساس آييننامههاي eueocode و cur 86 طراحي و داراي استاندارد kiwa  و ظ هستند. در ايران تمامي ضوابط موجود در آييننامه آبا 2800 و مقررات ملي ساختمان در خصوص سقف ايردک اعمالشده و پس از بررسي تخصصي از سازمان تحقيقات مسکن و شهرسازي تأييديه فني دريافت نموده است.

آيا محصولات شما خدمات پس از فروش نياز دارند؟

ارائه و طراحي سقفهاي ايردک بهصورت انحصاري در ايران به عهده شرکت ماست و اين شرکت در قبال طراحي و نظارت سقف و نيز کيفيت باکسهاي پلي پروپيلن استفادهشده در سقف متعهد خواهد شد.

اهداف و برنامه هاي آينده شما براي رشد و پيشرفت چيست؟

شرکت ما با ارائه تکنولوژي هاي جديد در ساخت، در جهت پيشرفت صنعت ساختمان، افزايش عمر مفيد ساختمان ها، استفاده سودمند از منابع موجود در کشور و صنعتي سازي ساختمانها اميدوار است در راستاي احداث ساختمانهايي ايمن و سازگار با محيطزيست گام بر دارد.