هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قرار نبود مرکز دولتی باشد

مؤسس و اولين رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در رابطه با نحوه شکلگيري اين مرکز گفت: مدتي پس از جنگ جهاني دوم و نوسازي که در اروپا شکل گرفت، بنده در فعاليتهاي ساختوساز اروپا حضور داشتم. بنابراين بسياري از ايدههاي جديد را فرا گرفتم.

پاکدامن در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود:  در سال 1332 مدارکي به دست من رسيد که زلزلهاي در يکي از روستاهاي کشور به وقوع پيوسته و به دليل فقدان وسايل ارتباطي و راهها هيچکس از وقوع و تلفات آن باخبر نشده است. تا اينکه يک نفر که محموله قند و شکر دولتي را به روستاها ميبرد با خبر ميشود که روستا در اثر زلزله خرابشده و برخي ساکنان آن از بين رفتهاند.

وي ادامه داد: عکسهاي زلزله توسط برادرم در خارج دست من رسيد و باعث شد تلنگري به بنده وارد شود. مدتي بعد که در کشور در سازمان برنامه فعاليت ميکردم، در سال 47 دو زلزله در فردوس، کاهک و دشت بيات به وقوع پيوست و تلفات زيادي بر جاي گذاشت. بنده بر اساس مسئوليتي که داشتم هيئتي را به اين منطقه اعزام کردم. در همان زمان تصميم به ايجاد اين مرکز گرفتم. براي همين به وزارت مسکن و ساختمان مراجعه و از آقاي گلسرخي درخواست کردم قطعه زميني که مربوط به منابع طبيعي بود،را به بنده واگذار کنند. ايشان موافقت کرد و بنده نقشه را تهيه کردم و ايشان هم فوري تائيد کرد.

پاکدامن گفت:در ادامه 4 ميليون تومان اعتبار گرفتيم و براي اينکه سازمانهاي ديگر اين زمين را از ما نگيرند، از بخش آموزش سازمان ملل خواستيم که دو کارشناس از سازمان ملل متحد بفرستند تا به اين بهانه دستگاههاي ديگر اين زمين را نگيرند.

اولين رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در ادامه پرده از واقعيات برداشت و افزود: دولت قبل اسم اينجا را به مرکز تحقيقات راه و شهرسازي تغيير داد که به اصرار  و اعتراض بنده اسم مسکن را هم در آن گنجاندند. طرح من اين بود که اين مرکز زير نظر دولت نباشد بلکه  زير نظر بخش خصوصي، مهندسان مشاور و پيمانکاران باشد اما اکنون اين مرکز دولتي است. به نظرم بهتر است اينجا مرکز ملي براي کليه تحقيقات علمي با همکاري دانشگاهها شود.