هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ثبت جهانی میدان امام (ره) در راه یونسکو

مشاور سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به روند تعدیل برج جهان‌نما گفت: اعضای شورای ثبت جهانی، گزارش‌های کمیته کارشناسی اعزامی به اصفهان و همچنین گزارش آخرین روند تخریب این برج را در کمتر از دو ماه دیگر بررسی و درباره پرونده ثبت جهانی میدان امام تصمیم‌گیری نهایی خواهند کرد.

همزمان با بازدید نمایندگان سازمان علمی و تحقیقاتی ملل متحد (یونسکو) از اصفهان، مسئولین اداره کل میراث فرهنگی استان به همراه گروه کارشناسان یونسکو از آخرین وضعیت برج جهان‌نما بازدید کردند.

نمایندگان سازمان یونسکو به همراه محمدحسن طالبیان مشاور سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای ثبت، محسن مصلحی مدیر کل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران سازمان میراث فرهنگی استان با حضور در محل برج جهان‌نما از آخرین وضعیت این برج بازدید نمودند و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه تحویل آن قرار گرفتند.

مشاور سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای ثبت جهانی در حاشیه این دیدار اعلام کرد : با توجه به بازدید نمایندگان یونسکو و ابراز رضایت نسبی از روند تخریب برج جهان‌نما، آخرین فرصت ما برای ارائه گزارش نهایی درباره وضعیت برج جهان‌نما در اواخر خرداد سال جاری است. وی ادامه داد: اجلاس آتی شورای ثبت جهانی در کشور کامبوج برگزار می‌شود.

طالبیان افزود: با توجه به وضعیت فوق ، اعضای شورای ثبت جهانی گزارش‌های کمیته کارشناسی اعزامی به اصفهان و همچنین گزارش آخرین روند تخریب این برج را در کمتر از دو ماه دیگر بررسی و درباره پرونده ثبت جهانی میدان امام تصمیم‌گیری نهایی خواهند کرد. مشاور سازمان میراث فرهنگی کشور بیان داشت: بنابراین فرصت ما برای تهیه گزارش نهایی بسیار کوتاه است و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر عملیات اجرایی به اتمام رسانده و بتوانیم سرافرازانه در این اجلاس شرکت نموده و از نام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع نمائیم.

پرونده ثبت جهانی میدان امام که در سال 1979 به ثبت جهانی رسیده از سال 2004 میلادی در یونسکو مجدداً گشوده شد و نمایندگان این سازمان بین‌المللی در انتظار آخرین اقدامات مسئولین شهر در راستای حفظ میدان امام(ره) به عنوان دومین میدان بزرگ جهان در فهرست میراث جهانی است.