هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گوگل شهر جادویی می‌سازد

بزرگترين موتور جستجوي دنيا علاوه بر پروژههاي اينترنتي به ساخت اتومبيلهاي بدون سرنشين يا پروژههاي سلامتي نيز روي آورده است اما اکنون خبري مبني بر ساخت فرودگاه مدرن و شهرهاي جادويي از سوي اين موتور جستجوگر اينترنتي منتشر شده است.

گوگل را بيشتر با عنوان يک موتور جستجوگر قدرتمند ميشناسيم که اطلاعات وسيعي را به زبانهاي مختلف در اختيار کاربران قرار ميدهد. اما ديگر زمان آن به پايان رسيده که گوگل را فقط بهعنوان يک موتور جستجوگر اينترنتي نشناسيم، اکنون گوگل به ساخت خودروهاي بدون سرنشين، پروژههاي سلامتي و تحقيقاتي و حتي ساخت شهرهايي جادويي و فرودگاههاي مدرن روي آورده است.

در سال 2011 ميلادي و پس از استعفاي اريک اشميت، پيج بهعنوان مديرعامل اجرايي گوگل انتخاب شد. لري پيج سال گذشته و در مصاحبههاي خود از اجراي پروژه جديدي با عنوان Google 2.0 براي مرتفع کردن نيازهاي بشريت در مسير زندگي خبر داده بود که ساخت شهرهاي هوشمند و فرودگاههاي مدرن تنها بخشي از اين پروژه بودند.

اين پروژه به دو بخش Google X و Google Y تقسيم ميشود. مسئوليت پروژه Google X برعهده سرگي برين بوده اما بخش دوم نيازمند طرحهاي بلندمدت است. مقامات گوگل در اخبار متفاوتي اعلام کردند که با اجراي چنين طرحها و پروژههايي به دنبال درآمدزايي يا افزايش سرمايه نيستند بلکه به دنبال محقق شدن طرحها و پروژههاي خود هستند.