هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شکایت میراث از مقامات شیراز

مديرکل حراست سازمان ميراث فرهنگي از پيگيري و ارائه شکايت درباره تخريب خانه تاريخي «پورنواب» واقع در بافت تاريخي فرهنگي شيراز خبر داد.

 محمدجواد عبا باف ، مديرکل حراست سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري کشور با بيان اينکه مقصر اصلي تخريب خانه پورنواب هنوز مشخص نشده است، گفت: طي يک تماس تلفني که با معاون اداره کل راه و شهرسازي فارس برقرار شد، اين مسئول از موضوع ابراز بياطلاعي کرده و مسئوليت تخريب را متوجه مجموعه خود ندانسته است.وي با بيان اينکه انجام هرگونه تخريب و اجراي هر طرحي در محدودههاي تاريخي شهرها نيازمند استعلام رسمي از ميراث فرهنگي است، گفت: درباره خانه پورنواب استعلامي انجامنشده است.

مديرکل بناهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي نيز از تلاش براي تهيه مدارک تصويري و فني از وضع موجود اين اثر تاريخي با هدف تهيه گزارش لازم و فراهم شدن امکان بازسازي اين خانه خبر داد.

سياوش صابري ، مديرکل بناهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري کشور  با بيان اينکه طرح توسعه مجموعههاي مذهبي بر اساس مطالعه تهيه ميشود و سپس به تصويب مراجع عالي ميرسد، گفت: طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تاکنون به تصويب سازمان ميراث فرهنگي کشور نرسيده و اجراي اين طرح بايد برابر ضوابط سازمان ميراث فرهنگي انجامشده و متضمن حفظ هويت تاريخي، فرهنگي و مذهبي شهر باشد.

صابري با تصريح اينکه بههيچعنوان مخالف اجراي طرح توسعه حرم نيستيم، گفت: اين طرح با توجه به حجم گسترده آن پس از طي مراحل مطالعاتي بايد در شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب شود که تاکنون اينگونه نشده است. اين مقام مسئول با بيان اينکه از سه جنبه وارد بررسي و پيگيري عاملين اين کار هستيم، گفت: جنبه حقوقي، بخش تخصصي ميراث فرهنگي و بحث اجتماعي در اين خصوص بايد بررسي شود. وي با بيان اينکه ميراث فرهنگي فارس از شهرداري و سازمان راه و شهرسازي شکايت کردهاند، خاطرنشان کرد: شکايت رسمي به شعبه 21 بازپرسي عمومي و انقلاب شيراز ارائهشده است.

مديرکل دفتر حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي کشور يادآور شد: دستور توقف تخريب صادرشده و اميدواريم هرچه سريعتر به نتيجه مثبت برسيم و دستگاههاي مختلف در اين راستا همکاري لازم را داشته باشند.