دستگیره

شمار نشریه : 193

گروه بازار ساختمان: بخش زيادي از زيبايي  ساختمانها مربوط به قطعات کوچکي است که شايد مهم به  نظر نرسد؛ اما اين محصولات روي درها، پنجرهها و بسياري از کابينتها، کمدها، ميزکار،کشوها و هر وسيله ديگر استفاده ميشوند، که بر زيبايي در و پنجره و حتي محيط ساختمان تأثيرگذار هستند. اين در حالي است که بسياري از مردم نميدانند، اکثر کالا و تجهيزاتي که در ساختمانهايشان استفاده ميشود، داراي خدمات پس از فروش خوبي هستند. مثلاً قفل و حتي دستگيرههاي در و پنجره در صورت خراب شدن، قابليت استفاده از ضمانت شرکت عرضهکننده آن کالا را دارد. در ادامه به بررسي بازار دستگيره ميپردازيم. با اين توضيح که مطالب عنوانشده در اين گزارش نظرات فعالان توليد و عرضه اين کالاها بوده و الزاماً نظرات نشريه نيست.

 

احمدرضا حقاني -  فروشند دستگيرههاي   برند شرکت بهريزان  به پيام ساختمان گفت: اين شرکت  محصولات خود را با مشخصات  کاربردي، طراحي زيبا و با صرفه اقتصادي به بازار ارائه ميکند . ازآنجاييکه خط توليد محصولات اين شرکت توسط ماشينآلات دايکاست تحت فشار، ماشين آلات فورج، ماشينآلات پوليش، تکنولوژيهاي پوشش دهي الکتروپليتينگ و الکتروفورتيک انجام ميگيرد،  باعث تنوع بالاي محصولات مي شود. وي ادامه داد: اين شرکت 3 محصول دستگيره در، دستگيره ورودي و يراقآلات را ارائه ميدهد. وي در مورد قيمت محصولات اين شرکت گفت: دستگيرههاي در اتاقها از 38هزار تومان به بالا ، دستگيره در از 43 هزار تومان به بالا و دستگيره کابينت از 2هزار تومان به بالاست.  وي در مورد قيمت يراقآلات اين محصولات گفت: قيمت قفل از 12 هزار به بالا و قيمت سيلندر از 17 هزار تومان به بالا ميباشد .

دو نوع کيفيت کالا به بازار

يکي از نمايندگان فروش  شرکت "آريا يراق صنعت" اظهار داشت: فعاليت اين شرکت  در دو بخش توليد داخلي و واردات است و با دو نوع کيفيت  کالا به بازار عرضه ميکنيم. وي قيمت دستگيرههاي عرضهشده توسط اين شرکت را از 45 هزار تا 225هزار تومان متغير دانست و در توضيح محصولات اکونوميک گفت: در حال حاضر دستگيره پلاک 45 هزار تومان ،دستگيره ورود پايه بلند از 198 هزار تا 225 هزار تومان با تمام ملحقات آن ،  و دسته ثابت ها نيز از 65 هزار تومان به بالاست

استاندارد روز جهان

يکي از نمايندگان فروش محصولات" گيو" به پيام ساختمان گفت:اين شرکت توليدکننده انواع دستگيرههاي لوکس ساختماني در صنعت قفل و دستگيره است. ازجمله مزاياي محصولات توليدي شرکت گيو ميتوان به مواد اوليه بکار رفته اشاره کرد که  مقاومت مکانيکي ، خواص مکانيکي، کيفيت سطح، قابليت ماشينکاري،قابليت پوليش پذيري ، قابليت عمليات آبکاري و همچنين طول عمر بالا را ذکر کرد.

همچنين ، کليه محصولات«گيو» مطابق با استانداردهاي روز جهاني و با شرايط اقليمي ايران توليد و عرضه ميشوند و قابليت نصب بر روي تمامي قفلهاي ايراني و اروپائي را نيز دارا هستند.گفتني است، محصولات  توليدي اين مجموعه منحصربهفرد است و براي مصرف آنها نياز به تغيير و تخريب مکانيزم هاي موجود بر روي در ندارد. .وي  ادامه داد: رنج قيمت دستگيره پلاک از 39 هزار تا 80تومان و قيمت دو تيکه (روزتي ) 5 هزار تومان بيشتر از دستگيره پلاک است.

بينظيرترين در ايران

 شيدا فرهمند، مدير فروش بخش يراقآلات شرکت"صدرا ابزار پارسيان" در زمينه تفاوت کالاهاي وارداتي شرکتش با محصولات مشابه بازار تجهيزات UPVC گفت: ما نماينده رسمي آکپن و نماينده انحصاري پيماپن هستيم و از اين رو تعهد ما اين است که تجهيزات را بهصورت کامل ارائه نموده و درصورتيکه محصولات ما با مشکل مواجه شود تا دو سال پس از فروش، کالا را تعويض کنيم. همچنين سياست ما اين است که قيمت انواع کالاها را 200 تا 300 تومان کمتر از نرخ بازار و بهروز عرضه کنيم. علاوه بر اين اگر سفارشي بيش از 5 ميليون تومان بود هزينه حملونقل را هم ميپردازيم.

      قيمت براي همکار يا انبوهساز

رنگرز که از سازندگان در و پنجره است، درباره قيمتهاي متفاوت برخي از عرضهکنندگان يراقآلات و دستگيره گفت: شرکتهاي بزرگ که داراي عوامل فروش هستند، تنها به همکار يا همان عوامل فروش محصولات توليدي يا وارداتي را عرضه ميکنند و قيمتها نيز تنها براي آنهاست نه براي مصرفکنندگان. اگر واقعي بنگريم خواهيم ديد که مردم عادي نيازي به ارتباط با عرضهکنندگان بزرگ قفل و يراقآلات و دستگيره در و پنجره ندارند.

خدمات پس از فروش استثنايي

عطايي، مدير فروش بخش يراقآلات شرکت "جهان آذر" که توليدکننده قفل و لولاي سيستمهاي کشويي، استوپ (که براي نصب پاشنه يا پايههاي در و پنجرههاي شيشه اي فروشگاهها کاربرد دارد) و مانند آن است، درباره خدمات پس از فروش محصولاتشان اظهار داشت: اگر محصولات توليدي اين شرکت به هر دليلي در هر زماني دچار مشکل شد قابل تعويض است، مشروط بر اينکه علامت اين شرکت همچنان بر روي کالا مانده باشد. وي تأکيد کرد: از آنجا که توليدکننده هستيم بايد جوابگوي محصولات خود باشيم؛ از اين رو اين نوع خدمات تنها به توليدات مربوط است و کالاهاي وارداتي شرکت را در برنميگيرد. همچنين غير از استوپ، در ساير موارد برگه گارانتي يا وارانتي ارائه نميکنيم و تنها کافي است تا علامت شرکت بر روي کالا مشخص باشد.

 با کارشناسان

 کمال قهرودي، از کارشناسان صنعت در و پنجره ميگويد: برخي از تجهيزات لازم براي نصب روي در و پنجره مانند چفت اسپانيولت و لولا در ايران توليد ميشود اما کالاهايي مثل سيلندر قفل وجود دارد که در ايران توليد نشده و همچنان بازار به واردات محتاج است. اهميت اين نکته در اين است که وابستگي به واردات به معناي شناور بودن قيمتهاي نهايي و نيز احتمال کامل نبودن پکيج تجهيزات مربوطه است، ازاينرو بايد با شرکتي همکاري کرد که بتواند هميشه محصولات را بهصورت کامل ارائه کند.

اين نکته را حيدر زاده (از فروشندگان بازار يراق ) رد کرده و اظهار ميکند: مغزي قفل ايراني هم وجود دارد اما توليدات داخلي به حدي کم است که نميتواند بيش از 10 درصد نياز بازار را تأمين کند، بنابراين مغزي و سيلندر قفل از خارج واردات ميشود.

عليرضا قادري نسب، از فروشندگان قفل و يراقآلات در و پنجرههاي UPVC معتقد است: در ميان برخي شرکتهاي فعال   بازار، به اين دليل که قيمتهايي شناور دارد، تحت تأثير نوسانات نرخ ارز بوده و با کاهش نرخ ارز قيمت کالاهاي آنها نيز کاهش مييابد. علاوه بر اين، شرکت از سود خود نميزند اما محصولاتش را ارزانتر از متوسط بازار عرضه ميکند.

برندي با1400 نوع کالا

 صالحي، مدير فروش شرکت "عصر نوين" گفت: شرکت ما انواع دستگيره و پلاک را از 13 تا 15 هزار تومان توليد و به بازار عرضه ميکند.

رباني، يکي از توليدکنندگان در و پنجره UPVC محصولات شرکت "ساتيان" را مناسب ميداند، زيرا 1400نوع کالاي آلماني درزمينه دستگيره و قفل در و پنجرههاي  را با برند آلماني به بازار عرضه ميکند و 10 سال ضمانت دارد. از ديگر شرکتهاي فعال در توليد يا عرضه اين محصولات "دالو ابزار، يراق مرکزي، آلوم بر، يراقآلات مدرن، فلورانس و چوبيني ميباشند.