مصالح ساختمانی در هفته اول مهر

شمار نشریه : 193

بازار ساختمان : اگرچه به نظر ميرسد  بازار مسکن با کاهش اندک قيمت برخي مصالح ساختماني در 6 ماهه نخست سال تا حدودي با کاهش قيمتها همراه بوده است، اما وضعيت هنوز راضيکننده نيست.طي دو سال اخير که التهابات ارزي، انگيزه سرمايهگذاران را براي ورود به بازار ارز و طلا افزايش داد، مصالح ساختماني وارداتي نيز به دليل عدم ثبات نرخ ارز افزايش قيمت بسيار زيادي داشت و به دنبال آن شاهد رشد قيمت مصالح ساختماني در بازار مسکن بوديم. اما با ثبات نسبي در نرخ ارز ، به نظر ميرسد برخي واردکنندگان  مصالح ساختماني براي واردات محصولات مشابه انگيزهاي ندارند اما با طولاني شدن زمان انتظار براي آغاز تحرک در بازار مسکن و کاهش جذابيت در بازار ارز، بسياري اميدوار بودند که پس از روند تکنرخي شدن نرخ ارز، قيمت مصالح هم روند نزولي طي کند که اين مورد در برخي مصالح  اتفاق افتاد. بيشتر گزارشها درباره قيمت مصالح ساختماني از زمان اوج قيمت مصالح - فروردينماه- تاکنون از تداوم روند کاهشي  قيمت بسياري از اقلام ساختماني حكايت دارد.

شن و ماسه

اگرچه قيمت مصالح ساختماني روند رو به کاهش دارد اما بازار شن و ماسه از اوايل سال 93 رشد اندکي داشته و اين رشد را مديون افزايش قيمت حملونقل است. در حال حاضر قيمت يک کاميون ماسه ملاتي کفي 15هزار تومان و به نسبت دوري مکان تا 17 هزار تومان نيز معامله ميشود .ماسه شسته دانه 6/0 نيز از هر کاميون 15 هزار تا 17 هزار تومان در نوسان است. بيشترين تغيير قيمت را خاک آسيايي به لحاظ کيفيتهاي مختلف دارد که قيمت آن از 15 هزار تومان تا 2 هزار تومان در هر کاميون متغير است .

گچ

گچ ازجمله مصالحي است که بهطور متوسط تغيير قيمت سالانه دارد. البته اين محصول پرکاربرد نسبت به ساير محصولات پرکاربرد ساختماني هميشه رشد بسيار اندکي دارد  . هماکنون گچ گيپتون سمنان خجسته با وزن 35 کيلو هر کيسه 6 هزار و 400تومان عرضه ميشود . اما گچ با کاربرد گچوخاک همين برند 2هزار و 450تومان عرضه ميشود که به نظر قيمت متعارفي به نظر ميرسد.

در و پنجره

مواد اوليه برخي از کالاها به دليل وارداتي بودن آن از رشد بالاتري برخوردار بوده و ممکن است در  هر ماه نوسان قيمت داشته باشد. يکي از اين کالاها در و پنجره است. در حال حاضر پنجره به ابعاد100× 100 سانتيمتري 220هزار تومان عرضه ميشود که شيشههاي آن دوجداره ميباشد . هر مترمربع شيشه 4 و 6 ميليمتري ساده 36 هزار تومان عرضه ميشود که نسبت به سال قبل رشد 5 تا 7 هزار توماني داشته است. درهاي اتوماتيک نيز به نسبت امکانات آن از رنج قيمتي متفاوتي برخوردار است. در حال حاضر درهاي اتوماتيک شيشهاي 10ميليون عرضه ميشود که اندازه اين در 2×3 متر ميباشد . درهاي تمام چوب روسي 1ميليون و 750 هزار تومان عرضه ميشود که نسبت به سال قبل از رشد 50 تا 100هزارتوماني برخوردار است .درهاي چوب ملچ نيز 800 هزار تومان عرضه ميشود که نسبت به کيفيت آن، قيمت مناسبي دارد.

کابینت

کابينتها چند سالي است که ديگر وسيله لوکس منزل محسوب نميشود و البته توليدکنندگان ايراني توانستهاند در توليد اين کالا اسم و رسمي داشته باشند. در حال حاضر هر مترمربع کابينت تمام "هاي گلاس" براق ترک 630 هزار تومان معامله ميشود که نسبت به سال گذشته از افزايش اندکي برخوردار بوده است .هر مترمربع کابينت با بدنه لترون و در ام دي اف 410هزار تومان و کابينت بدنه و در، لترون390هزار تومان  قيمت دارد.

لامپ های کم مصرف

نسل جديد لامپها هم قيمت مناسب و هم کيفيت بسيار متناسب دارند و نسبت به لامپهاي قديمي از اتلاف انرژي جلوگيري ميکنند. در حال حاضر هر عدد لامپ کممصرف يو خارجي 3 هزار تومان و هر عدد لامپ کممصرف 30 وات آريا نور12 هزار تومان عرضه ميشود . قيمت لامپ کممصرف 40 وات ردترچ 6500تومان است که به نسبت قيمت کيفيت بالايي دارد .لامپ کممصرف 105 وات اتحاد پارس شهاب که بهحق کيفيتي همانند لامپ خارجي دارد در بازار 49هزار و 500 تومان عرضه ميشود .

بازار فولاد در انتظار تقاضا

بازار فولاد همچنان به علت نبود تقاضا در بازار داخل شاهد رکود است.  فعالان بازار معتقدند؛ به علت رکود حاکم بر بازار، حجم معاملات با کاهش اندکي روبهرو است. ازاينرو اغلب توليدکنندگان محصولات خود را بدون نوسان قيمت عرضه ميکنند. در معاملات روز شنبه 15 شهريورماه جاري، تنها مقاطع هفت الماس و فولاد يزد شاهد نوسان نرخ بودند.

روزهاي کمنوسان و بيتحرک بازار فولاد

در هفته منتهي به آخر  شهريورماه از دامنه نوسان نرخ انواع فولادهاي ساختماني و صنعتي در بازار آزاد کاسته شد و يکي از راکدترين هفتههاي معاملاتي در بازارهاي رسمي و غيررسمي به ثبت رسيد.

اواخر شهريورماه محدوده تغيير قيمتها در بازار فولاد تا حدي ناچيز بود که نرخ اعلامي برخي آهنآلات از جمله ميلگرد و تيرآهن در سايز و شاخههاي سبک در بازه همان قيمتهاي ابتداي هفته قبل بود.  بهعنوانمثال در اولين روز هفته آخر شهريورماه متوسط بهاي ميلگرد در سايزهاي 14 تا 25 رقم 1845 تومان به ازاي هر کيلو بود که پايان هفته تنها با 5 تومان نوسان به 1850 تومان رسيد. ميانگين قيمت تيرهاي ذوبي در شاخههاي 14، 16 و 18 نيز در حالي پايان هفته روي رقم 345 هزار تومان ايستاد که برخلاف هفتههاي معاملاتي گذشته تنها به ميزان هزار تومان در بازار تهران با تغيير قيمت روبهرو شده بود.

در همين حال شاخههاي سنگين اين محصول هم (شاخههاي 22، 24 و 27) که غالباً کاربرد پروژهاي داشته و در پلسازي، سدسازي و مواردي ازايندست بهکار ميرود، به ميزان 2 هزار تومان در طول اين هفته کاهش قيمت داشت و رقم 816 هزار تومان را به ثبت رساند کما اينکه در بازار ورقهاي نورد گرم و سرد توليد داخل نيز نوسانات قيمتها تفاوت چنداني با بازار فولادهاي ساختماني نداشت و شيب منحني تغيير قيمت اين محصولات به صفر نزديک بود. درحاليکه در زمان رونق معاملات فولاد، يکي از فاکتورهاي اثرگذار بر نوسان قيمت مصنوعات فولادي تغييرات نرخ ارز در بازار غيررسمي است، اما هماکنون شاهديم حتي بهرغم برخي تحرکات مثبت نرخ ارز در روزهاي گذشته، بازار فولاد تأثيري از اين مسئله نپذيرفته و صرفاً تحت تأثير رکود معاملات نوسان کرده است. افزون بر اين در طول روزهاي اخير نيز با مسئله به کف رسيدن قيمتها روبهرو بودهايم که همين عامل انگيزه تغيير و بعضاً کاهش قيمت را از عرضهکنندههاي فولاد گرفته است، ازاينرو با آنکه کماکان رکود تقاضا در بازار خودنمايي ميکند اما دامنه نوسان قيمتها نسبت به قبل بسيار کاهشيافته است.

 از سوي ديگر هفته گذشته در بورس کالا نيز 52 هزار و 84 تن انواع فولاد عرضه و حجم معامله 127 هزار و 524 تن ثبت شد که از اين ميزان (حجم معامله) رقمي در حدود 78 هزار تن به ثبت مبادلات خارج از بورس انواع ورق فولاد مبارکه در سيستم مچينگ اختصاص داشت و در واقع مبادلهاي در خود تالار صورت نگرفت. بهاينترتيب در هفته منتهي به 20 شهريورماه با کاهش 46 درصدي در حجم عرضه و 48 درصدي در حجم واقعي دادوستد انواع محصولات فولادي در تالار صنعتي بورس کالا روبهرو بوديم که بهروشني حکايت از عمق رکود در معامله انواع فولاد در بورس کالا داشت.

 با توجه به اينکه معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور بر اختصاص رقم مصوب بودجه عمراني در سال جاري به طرحهاي 80 درصد پيشرفت به بالا تأکيد کرد و در اين فضا نيز به نظر ميرسد رکود ساختوساز مسکن تا پايان سال تداوم خواهد داشت، بنابراين پيشبيني اينکه در ماههاي آينده هم شاهد تداوم رکود در صنعت فولاد باشيم کار سختي نيست. هرچند در اين ميان جرقههايي از بهبود رکود صنعت فولاد در سال آينده ديده ميشود که در حال حاضر چندان قابلاتکا نيست. يکي از اين جرقهها پديدار شدن نشانههايي از مثبت شدن رشد اقتصادي کشور پس از ماهها رشد منفي است و ديگري اظهارات وزيرراه و شهرسازي در ارتباط با کليد خوردن طرح مسکن اجتماعي بهعنوان برنامه جايگزين مسکن مهر و اختصاص يافتن بودجهاي به همين منظور در سال 94.

اگر خوشبين باشيم که به کمک سياستهاي ضد رکود دولت و راهاندازي طرح مسکن اجتماعي و از سويي تجميع سرمايهها در صندوقهاي پسانداز  زمين و ساختمان آغاز سال جديد، پاياني بر يک دوره طولانيمدت از رکود تقاضا در صنعت ساختمانسازي باشد، ميتوان به رونق واقعي صنعت فولاد نيز در ادامه اين سال اميدوار بود.

بازار  فلزات پایه

طي معاملات  هفتههاي گذشته  در بازار فلزات لندن، فروش نقدي مس با افزايش روبهرو شد و به 7 هزار و 40.50 دلار رسيد. همچنين سفارش خريد مس براي سهماهه آينده به مبلغ 7 هزار و 29.50 دلار معامله شد.   اين در حالي است که، خريد نقدي مس در ساعات معاملاتي روز جمعه به هر تن 6 هزار و 973 دلار رسيده بود. دراينبين، خريدوفروش نقدي آلومينيوم با قيمت دو هزار و 80  دلار و دو هزار و 82 دلار معامله شد. قلع هم با نرخ 21 هزار و 250 دلار خريداري شد و به هر نرخ 21 هزار و 300 دلار در هر تن فروخته شد.

  گزارشها حاکي از آن است که خريدوفروش روي با نرخ دو هزار و 390 و دو هزار و 390.50 دلار انجام شد.   سرب هم در رينگ معاملاتي با نرخ دو هزار و 193 دلار خريداري و با قيمت هر تن دو هزار و 194 دلار به فروش رسيد.