هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمايشگاه انبوه‌سازان استان تهران برگزار خواهد شد

به دعوت انجمن انبوهسازان استان تهران نشست كارگروه تخصصي «همايش سراسري  و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسكن تهران» برگزار شد تا انجمن انبوهسازان استان تهران از همافزايي اعضاي خود  در برگزاري اين همايش و نمايشگاه بهرهمند شود.

در ابتدا حسن محتشم ضمن خوشامدگويي به شركتكنندگان در نشست انجمن انبوسازان به همايشي و نمايشگاهي اشاره كرد كه توسط شركت تعاوني انبوهسازان مسكن به همراهي انجمن انبوهسازان استان تهران از 9 تا 12 دي ماه برگزار خواهد شد.

او گفت: اين همايش و نمايشگاه متفاوت از نمايشگاههايي است كه حتي در دورههاي گذشته برگزار شده است. امسال تصميم داريم به طور جدي وارد قضاياي انبوهسازي و صنعت ساختمان شود و يك سري مسائل را به صورت بيانيه مطرح كند تا در مراكز تصميمگيري مانند مجلس و وزارت راه وشهرسازي پيگيري شود. 

محتشم افزود: تصميم داريم در اين همايش سياستهاي انبوهسازي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و نقاط ضعف و قوت مورد نقد و يا تأييد قرار گيرد و در نهايت پيشنهادهاي خاص انبوهسازان را مطرح كنيم و در سطح جامعه و به صورت مطالبهاي به سطح جامعه بيايد.

رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: اين مطالبه‌‌اي دو طرفه و برد-برد است يعني از طرفي خواست برحق انبوهسازان مطرح خواهد شد و از طرف ديگر منافع مصرفكننده را در برخواهد داشت چراكه اگر ساخت وساز مناسب و با كيفيت داشته باشيم و در جهت اجراي درست قوانين باشيم به سود مردم است. از آن طرف دولت هم به عنوان متولي اداره جامعه كه بايد در جهت حل مشكلات مسكن قدم بردارد دغدغههايش كاهش پيدا ميكند.

حسن محتشم گفت: الان بعد از فراز و فرودهاي انتخاباتي كه داشتيم هيئت مديره انجمن تثبيت شده است و اكنون به دنيال اهداف عالي خود است كه در برنامههاي انتخاباتي عنوان شد. از طرف ديگر با شرايط جديدي در جامعه درگير هستيم  و به دنبال برنامهريزي براي ارتقاي ساخت و ساز كشور، وضعيت انبوهسازان، نحوه اخذ تسهيلات، حل مسائل و مشكلات بيمههاي اجتماعي و حل مسائل و مشكلات ماليات هستيم تا ضمن ايجاد اشتغال از حقوق حقه انبوهسازان كشور و از جمله استان تهران پاسداري كنيم.

او ادامه داد: در اين راستا انجمن بخش عمده مسائل صنفي خود را دنبال ميكند ولي بخشهاي ديگري نيز به منافع مستقيم انبوهسازان مرتبط مي‌‌شود اما از آنجا كه انجمن وارد آن قضيه نميتواند بشود شركت تعاوني مسكن حدود 8 سال است به وجود آمده است. امسال اين شركت در حال تغيير ساختار است تا بر اساس آنچه در اساسنامه آمده ابتدا ارتباط ميان انبوهساز و ارائه دهنده خدمات و كالا را تصحيح كند و براي تأمين نيازهاي انبوهسازي راهكارهايي بيانديشد تا انبوهسازان با آسودگي بيشتري به موارد مورد نياز دسترسي داشته باشند. تا حالا قدمهايي برداشته شده است ولي كافي نيست با اينكه توفيق نسبي هم داشته است.

محتشم گفتههايش را اينگونه خلاصه كرد: در يك كلام امسال تصميم بر اين است كه  فعالتر از گذشته چه در سيستمهاي خدماتي و چه در مسائل صنفي نگاه پوياتري را داشته باشيم.

محتشم گفت: اتفاق جديدي كه در شركت تام ميخواهيم به وجود بياوريم اين است كه جلسات پرباري را همزمان با همايش  داشته باشيم. تفاوت اين است كه در سه بخش انبوهسازي، لوكسسازي، مسكن مهر شاخصهايي را تعريف و با آن پروژههاي برتر را معرفي مي کنيم. اين موضوع ميتواند مبنايي براي بالابردن كيفيت ساختوساز باشد.

او گفت: مبناي شاخص گذاري اينگونه نيست كه تنها يك نفر برنده شود بلكه هر شركتي در چهارچوب ضوابط و استاندارد ساختمان سازي كند گواهينامه دريافت ميكند و اين اساس و پايه ايي خواهد شد براي ارائه گواهينامه اعتباري براي شركتهاي سازنده.

پس از قرائت دو مطلب  مرتبط با ساختمان و مسكن اعضاي انجمن انبوهسازان پيشنهادات و نظرات خود را در مورد مشكلات مسكن و انبوهسازي مطرح کردند.

بازار انبوهسازان وابسته به تقاضا است

در حاشيه اين نشست خبرنگار پيام ساختمان گفتگويي با رئيس کميته برگزاري همايش انبوه سازان  انجام داد. او گفت: مدعوين ويژه اين همايش از طريق انجمن صنفي انبوه سازان مميزي و دعوت شده اند و کسي به شکل رندم يا شخصي دعوت نمي شود.

مجيد حاج محمدي تاکيد کرد: شرکت هايي که در قالب انبوه سازي خدمات ارائه مي دهند از طريق مميزي هاي دبيرخانه اجرايي همايش انجمن صنفي انتخاب مي شوند و در انتخاب اين شرکت ها حساسيت وجود دارد.

وي افزود:  از  بين 800 شرکت انبوه سازي، 15 شرکت از برترين ها را براي حضور در ميان اعضاي کميته راهبردي همايش معرفي کردهايم. البته ما در اين همايش حدود 700 نفر مهمان ويژه داريم که انبوه سازان مهمان ما در همايش هستند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه همايش انبوه سازان در قالب کنگره نيست بلکه همايشي تحقيقي - پژوهشي است، گفت: ما متناسب با اهداف و محورهاي همايش، سخنراني خواهيم داشت؛ به نحوي که مثلا استادي در خصوص «کيفيت و استانداردها و معيارها در صنعت ساختمان» و متخصصي در مورد «ارزيابي عملکرد دولت يازدهم در حوزه مسکن» سخنراني مي کند.

رئيس کميته برگزاري همايش انبوه سازان گفت: مقالات برتر و منتخب اين همايش هم در سه حوزه «لوکس سازي انبوه سازي، انبوه سازي تهران و حوزه انبوه سازي ارزان قيمت» ارائه مي شود.

وي با اشاره به اين که انبوه سازان مخالف اين هستند که انبوه سازي فقط به معناي ساخت واحدهاي ارزان قيمت تلقي، شود گفت: حتي با توجه به محدوديت فضا و مکان، مجموعه هاي انبوه سازي بسيار لوکس و برج هاي بسيار گران قيمت با خدمات ويژه و لوکس در تهران ساخته شده است.

حاج محمدي با بيان اين که فرهنگ ويلايي نشيني را انبوه سازان انتقال دادند افزود: انبوه سازان با سطح توقع هر قشري، از مجموعه هاي بسيار گران قيمت 250 متري تا واحدهايي با قيمت متوسط و مسکن مهر که ارزان قيمت است ساخته اند.

وي افزود: بازار هدف انبوه سازان با توجه به ظرفيت تقاضا تعريف مي شود.