هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزارت راه و شهرسازی برای اقشار کم درآمد برنامه داشته باشد

سيد محمد باقر عبادي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و نماينده بيرجند  با بيان اين مطلب که بازپرداخت اقساط وام 80 ميليون توماني خريد مسکن از توان مردم خارج است  به پيام ساختمان گفت: بسياري از مردمي  که نيازمند اين وام هستند مستاجر بوده و مخارجشان اجازه بازپرداخت اقساط سنگين را نمي دهد.

 وي افزود: مسکن مهر با برنامه ريزي و مديريت درست مي تواند ادامه پيدا کند و در خانه دار کردن اقشار کم درآمد موفق باشد.

 البته بايد دولت قبل از بهره برداري از اين واحد توجهي ويژه به زير ساخت ها نيز داشته باشد .

اين نمايند مجلس خاطر نشان کرد: بيشتر متقاضيان مسکن  درکشور از توان مالي بالايي برخوردار نيستند  و اين وام ميليوني نه تنها آنها را خانه دار نمي کند بلکه توانايي بازپرداخت اقساط آن را هم ندارند

.براين اساس اين افراد بايد مورد توجه ويژه دولت باشند تا با تمهيدات ديگري بتوانند صاحب مسکن شوند.وي در نهايت از وزارت راه و شهرسازي خواست هر چه سريع تر برنامه جدي  و عملي و قابل اجرا براي اين اقشار ارائه دهد.