هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک‌ها کشور را فقیر کرده‌اند

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده رشت و عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در مورد اين سؤال که در واکنش به اقدام بانکها براي اخذ سود بيشتر از حد تعيينشده از تسهيلات گيرندگان به پيام ساختمان گفت: بانکها باعث فقر در کشور هستند و از اين ادارات ميتوان بهعنوان سارق دارايي مردم نام برد .

وي در ادامه گفت: در حالت کلي فرمول سود تسهيلات بانکي اشتباه است و عليرغم مخالفتها در دولت گذشته اين مورد به مرحله اجرا رسيد.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي افزود: در حال حاضر ابتدا سود تسهيلات را دريافت ميکنند بعد از آن اصل پول دريافت ميشود که  به ضرر دريافتکننده است و اين روش ازنظر شرعي و فقهي مشکل دارد .وي با ابراز تأسف  از اينکه بانکها بنگاهداري ميکنند، گفت: اين مورد بايد هر چه سريعتر اصلاح شود .عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد:  برخي از بانکها هدفي جز سرکيسه کردن مردم ندارند و سيستم نظارتي بايد اين رويه را تغيير دهد.