حضور همزمان پیام ساختمان در 4 نمایشگاه از 4 استان کشور

شمار نشریه : 159

از ویژگی های متمایز اصلی نشریه پیام ساختمان حضور فیزیکی در سطح تمامی نمایشگاه های مربوط به صنعت ساختمان در سراسر کشور می باشد .پوشش اخبار و انعکاس رویدادهای صنعت نمایشگاهی کشور به مخاطبین را وظیفه مطبوعاتی خود می دانیم. اگرچه نشریه پیام ساختمان همچنان با توزیع رایگان و هدفمند چندین هزار نسخه از نشریه ها در بین بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان واشتراک با تخفیف نمایشگاهی توانسته همچنان پل ارتباطی موثر و قوی را در شبکه اطلاع رسانی و تقویت تبلیغات مویرگی بوجود آورد. اما تداخل زمانی در تاریخ برگزاری نمایشگاه های مربوط به صنعت ساختمان در سطح کشور سبب می شود تا فرصت های حضور برای شرکت هایی که علاقه مند هستند در تمامی رویدادهای صنعت نمایشگاهی ساختمان کشور در تمامی نقاط کشور باشند دشوار شود.

برای نمونه می توان گفت در تاریخ 6 خرداد تا 10 خرداد سال 92 شاهد برپایی 4 نمایشگاه مربوط به صنعت ساختمان به صورت همزمان در 4 استان کشور از جمله:کیش، شیراز،اردبیل و ارومیه می باشیم.

ما تمامی سعی مان را کرده ایم علی رغم این دشواری به خاطر تداخل در زمانیندی برای برپایی نمایشگاه ساختمان به صورت همزمان در 4 استان کشور حضور داشته باشیم اما با این وجود از متولیان و مجریان برگزارکننده صنعت نمایشگاهی کشور برای رونق هر چه بهتر این صنعت و غافل نشدن از این فرصتهای نمایشگاهی می خواهیم تا پیامدهای زیان بار این تداخل زمانی برپایی صنعت نمایشگاهی حوزه صنعت ساختمان کشور را مورد بررسی مجدد قرارداده تا راهکارهایی جامع تر برای جدول زمانبندی نمایشگاه ها اندیشیده شود.