هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فراخوان دعوت برای حضور در ویژه نامه رسمی سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

پس از یک دهه فعالیت و جلب اعتماد از سوی شما که باور داریم گرانبهاترین سرمایه نشریه پیام ساختمان می باشد امروز مفتخریم برای سومین سال پاپی نشریه پیام ساختمان توانست صاحب امتیاز مجوز انحصاری انتشار ویژه نامه رسمی روزانه سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شود. بر هیچ کس اهمیت جایگاه نمایشگاه صنعت ساختمان درکشورو خاورمیانه به عنوان بزرگتررین رویداد صنعت نمایشگاهی کشور هم به لحاظ آمار بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان پوشیده نیست.در این میان ما هم این فرصت را غنیمت می شماریم و تمامی تلاشمان را خواهیم کرد تا با انتشار ویزه نامه های رسمی و انحصاری بتوانیم پل ارتباطی موثری بین بازدیدکنندگان با محصول وکالای شما عزیزان باشیم.

از آنجا که فضای نمایشگاهی برای ورود تمامی متقاضیان کافی نمی باشد و همچنین هزینه هنگفتی برای ورود و حضور در نمایشگاه برای خیلی ها امکان ندارد ما تمامی تلاشمان را کرده ایم تا با استقرار در 5 مکان کلیدی غرفه پیام ساختمان بستر های لازم برای حضور شما عزیران را در نمایشگاه از طریق حضور( آگهی و رپورتاژآگهی) در ویژه نامه کثیروالانتشار رسمی وانحصاری سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان را به شکلی هدفمند و قوی در تمامی سطح نمایشگاه توزیع می گردد را با هزینه بسیار کم فراهم آوریم.