هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انبوه‌ســـازان به آفریقا می‌روند

انجمن صنفي کارفرمايي انبوهسازان مسکن و ساختمان استان البرز، جهت اعزام هيئت تجاري، بازاريابي و سرمايهگذاري به کشور کنيا، با مجوز رسمي از سازمان توسعه تجارت ايران، اقدام به انتشار فراخوان کرد.

به گزارش پيام ساختمان، اين انجمن صنفي از انبوهسازان مسکن و ساختمان، شرکتهاي سرمايهگذاري بخش مسکن و ساختمان، شرکتهاي ساختماني، اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش ساختمان، شرکتهاي توليدکننده و صادرکننده محصولات ساختماني و ساير افراد علاقهمند به آشنايي با فضاي کسبوکار در کشور کنيا دعوت کرده که در اين برنامه مشارکت کنند.

برنامه اين سفر شامل اعزام روز 23 مهرماه از فرودگاه بينالمللي امام خميني، 6 شب و 7 روز اقامت در دو شهر نايروبي پايتخت کنيا و بندر مومباسا، ملاقات با سفير و رايزن اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در کنيا، ملاقات با رئيس و اعضاي اتاق بازرگاني کنيا، ملاقات با مقام ارشد سازمان مسکن کنيا بهمنظور آشنايي با نحوه ورود به مناقصات و آشنايي با قوانين و مقررات مربوطه، ديدار و نشست با مسئولان اقتصادي شهر نايروبي و مومباسا بهمنظور معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در بخش ساختمان، ديدار و نشست با وکلاي دادگستري بهمنظور آشنايي با نحوه ثبت شرکت در کنيا، برگزاري همايش در شهرهاي نايروبي و مومباسا بهمنظور آشنايي با فرصتهاي سرمايهگذاري در بخش مسکن و ساختمان، ديدار و نشست با مديرعامل يکي از بانکهاي معتبر کنيا بهمنظور آشنايي با نحوه گشايش حسابهاي بانکي و نحوه دريافت ضمانتنامههاي بانکي براي شرکت در مناقصات و يا دريافت پيشپرداخت از کارفرما، بازديد از پروژههاي در حال ساخت شهر نايروبي و بندر مومباسا، بازديد از بازار محلي و مراکز تجاري شهرنايروبي و بندر مومباسا و بازگشت روز 30 مهر ماه سال جاري خواهد بود.