هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ریزش چاه جان پدر و دختر را گرفت

ريزش چاه در يک واحد مسکوني در مشهد که با تغيير کاربري به مسافرخانه تبديلشده جان يک پدر و دختر را گرفت.

سرپرست نيروهاي اعزامي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد دراينباره گفت: اين حادثه به ستاد فرماندهي اعلام و گروه امداد و نجات از دو ايستگاه به منطقه نوغان در حوالي حرم مطهر امام رضا(ع) اعزام شدند.

حسين صالح نظر افزود: به گفته شاهدان در يک واحد مسکوني که با تغيير کاربري بهعنوان مسافرخانه استفاده ميشود دختر يک خانواده عرب مقيم در اين محل هنگام شستن دستهايش در حياط، به علت ريزش ناگهاني چاه به داخل آن سقوط ميکند و پدر وي نيز که براي کمک به دخترش وارد عمل شده بود به داخل چاه ميافتد. وي بيان کرد: احتمال سقوط فرد سومي نيز به داخل چاه وجود دارد. صالح نظر گفت: با تلاش مأموران امداد و نجات پيکر بيجان پدر و دختر از داخل چاه به بيرون منتقل شد .