هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به دولت آدرس غلط داده‌اند

یک کار‌شناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت مسیر اشتباهی را برای تامین مسکن مردم در پیش گرفته است، گفت: به دولت آدرس غلط داده‌اند و در اتخاذ سیاست‌های تامین مسکن نباید از الگوهای کشورهای توسعه یافته استفاده کنیم چراکه نه بازار سرمایه‌ای شبیه به آن کشور‌ها داریم و نه جنس تقاضای مسکن در ایران شیه به جنس تقاضا در کشورهای توسعه یافته است.
فرهاد بیضایی با اشاره به راهکارهای موثر در حل مشکل تامین مسکن در کشور، اظهار کرد: حل دغدغه مسکن مردم دو راهکار دارد، اول حمایت از تولید و عرضه و دوم کنترل سوداگری.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند با حمایت از تولید و عرضه در قالب مدل‌های توسعه‌گری میزان عرضه را در کشور افزایش دهد.
بیضایی با بیان اینکه هم سیستم عرضه مسکن و هم تقاضای سرمایه‌ای در کشور مشکل دارد، گفت: دولت برای کنترل تقاضای سرمایه‌ای که در حال حاضر ۷ درصد از بازار مسکن است، باید از ابزار مالیاتی استفاده کند و سامانه‌های اطلاعاتی شکل دهد که متاسفانه دولت در این زمینه‌ها تا کنون هیچ کاری نکرده است.
این کار‌شناس اقتصاد مسکن با تاکید بر عرضه مسکن رایگان به دهک‌های یک و دو جامعه، گفت: مدل‌های تولید و عرضه باید مدل‌های توسعه‌گری باشند و مسکن در سطح انبوه بدون دخالت دولت اما با حمایت مالی آن تولید شود و اقشار مختلف را تحت پوشش خود قرار دهد به طوری که برای دهک‌های ۱و ۲ رایگان و برای دهک‌های میان درآمدی به صورت مشارکتی و به قیمت تمام شده باشد.
بیضایی با اشاره به اینکه آدرس غلط به دولت داده شده است، اظهار کرد: ما باید از مدل کشورهایی چون مالزی و ترکیه به عنوان اقتصادهای نو ظهور الگو برداری کنیم اما متاسفانه دولت مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است و از مدل کشورهای توسعه یافته که شرایط اقتصادی متفاوتی دارد، استفاده می‌کند.