هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تامین مالی مهم‌ترين مشكل عرضه مسكن در كشور

با حضور وزير راه و شهرسازي، مديران كل راه و شهرسازي استانهاي كشور، رؤساي سازمانهاي نظام مهندسي كل كشور و اعضاي شوراي مركزي سازمان ظام مهندسي ساختمان كشور همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پيام ساختمان از مشهد مقدس در آيين افتتاحيه همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان دكتر عباس آخوندي با تأكيد بر ضرورت صنعتيسازي و انبوهسازي از سياست توأمان وزارتخانه در زمينه توليد و عرضه مسكن خبر داد.

آخوندي در بخشي از سخنان خود با اشاره به مشكلات كمبود مسكن در جامعه گفت: بايد بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كنيم چراكه هيچ كدام به تنهايي پاسخگوي مشكلات جامعه نيست. وي افزود: اصليترين و مهمترين مشكل عرضه مسكن در كشور ما تأمين مالي است.

وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: مشكل تأمين مالي هم در حوزه توليد مصالح و هم در حوزه ساخت مسكن است. وي ابراز اميدواري كرد  با راهاندازي سامانه صندوقهاي پسانداز زمين و مسكن و نيز فعال كردن ساير شكلهاي تأمين مسكن از بازار سرمايه پس از اين شاهد ساخت ساختمان بدون مراجعه به بانكها باشيم. سخنران بعدي همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور بود. اكبر تركان در سخنان خود با مروري بر تاريخچه صنعتيسازي در دنيا گفت: بايد ساختمان را به زيرساختارهايي تقسيم كنيم كه هر زيرساختار يا زيرسيستم در خارج از ساختمان ساخته شود.

وي توضيح داد: يك ساختمان از سيستمهاي متفاوتي تشكيل شده است كه در گذشته همه يكجا ساخته مي‌‌شد، مثل سيستمهاي گرمايش و سرمايش. در صورتي كه در صنعتيسازي زيرسيستمها خارج از ساختمان ساخته ميشوند و بعد به ساختمان منتقل ميشوند.