هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظارت بر کاربرد خوشنویسی در معماری

در مراسم تقدير از برگزيدگان سومين دوسالانه خوشنويسي ايران مرتضي روزبه استاندار قزوين با قرائت متن فرمايشات مقام معظم رهبري درباره قزوين مختصري درباره تاريخ و فرهنگ اين استان صحبت کرد.

استاندار قزوين اظهار کرد: دوسالانه خوشنويسي يکي از مهمترين رويدادهاي هنري کشور است که ميتواند در حوزههاي مختلف تأثيرگذار باشد. وي افزود: امروزه بناهايي به دور از جلوههاي هنري در کشور ساخته ميشود، در حالي که بقاع متبرکه و بناهاي تاريخي بسياري داريم که از هنرهاي مختلفي از جمله خوشنويسي در آنا استفاده شده است.

روزبه با اشاره به احياي خط تحريري در مدارس تشريح کرد: بيتوجهي به اين امر در کشور ما زيبنده نيست؛ نبايد فضاي آموزشي به گونهاي باشد که خوشنويسي در حاشيه قرار بگيرد، آموزش و پرورش بايد با توجه ويژه به موضوع آموزش خوشنويسي به دانشآموزان زمينه آشنايي آنها را از همان ابتداي تحصيل با اين هنر اصيل ايراني اسلامي فراهم آورد.