هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بساز بفروش ها به معماری توجهی ندارند

نائب رئيس سازمان نظام مهندسي استان فارس در نشست خبري آخرين فعاليت هاي اين سازمان در خصوص دليل توسعه نوع معماري خاص در شهر شيراز، گفت: کار انتخاب طرح بر عهده مالک و سرمايه گذار است به همين دليل اين افراد نوعي ظاهر را انتخاب مي کنند که باعث جلب توجه مردم شود.

مجيد ولدان تاکيد کرد: مالک و سرمايه گذار هيچگاه بهره بردار از يک مجموعه مسکوني نيستند و اين مردم هستند که بايد با مشکلات طراحي و معماري اين ساختمان پس از گذشت چند سال مواجه شوند.

وي با بيان اينکه امروز برخي از معماران استان فارس داراي جايگاه در سطح جهان هستند، گفت: هيچگونه مشکلي در خصوص توانمندي معماران به نام در استان فارس و شهر شيراز نداريم اما خود اين افراد حاضر نمي شوند که هر کاري را انجام دهند و يا اينکه سرمايه گذار براي طراحي برتر آنها هزينه نمي کند.

نائب رئيس اول سازمان نظام مهندسي استان فارس يادآور شد: بساز بفروشان و دلالان به دنبال سود ناشي از ساخت ارزان و فروش گران قيمت ساختمان هستند به همين دليل حاضر به هزينه کرد مناسب در جهت استفاده درست و ايمن در طراحي ها نمي شوند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه معماري اسلامي و ايراني را بايد در ساخت و ساز ها مد نظر قرار دهيم، گفت: اينگونه معماري طي چندين سال گذشته به فراموشي سپرده شده و مشکل نيز از تغيير سبک در زندگي است.