بساز بفروش ها به معماری توجهی ندارند

شمار نشریه : 192

نائب رئيس سازمان نظام مهندسي استان فارس در نشست خبري آخرين فعاليت هاي اين سازمان در خصوص دليل توسعه نوع معماري خاص در شهر شيراز، گفت: کار انتخاب طرح بر عهده مالک و سرمايه گذار است به همين دليل اين افراد نوعي ظاهر را انتخاب مي کنند که باعث جلب توجه مردم شود.

مجيد ولدان تاکيد کرد: مالک و سرمايه گذار هيچگاه بهره بردار از يک مجموعه مسکوني نيستند و اين مردم هستند که بايد با مشکلات طراحي و معماري اين ساختمان پس از گذشت چند سال مواجه شوند.

وي با بيان اينکه امروز برخي از معماران استان فارس داراي جايگاه در سطح جهان هستند، گفت: هيچگونه مشکلي در خصوص توانمندي معماران به نام در استان فارس و شهر شيراز نداريم اما خود اين افراد حاضر نمي شوند که هر کاري را انجام دهند و يا اينکه سرمايه گذار براي طراحي برتر آنها هزينه نمي کند.

نائب رئيس اول سازمان نظام مهندسي استان فارس يادآور شد: بساز بفروشان و دلالان به دنبال سود ناشي از ساخت ارزان و فروش گران قيمت ساختمان هستند به همين دليل حاضر به هزينه کرد مناسب در جهت استفاده درست و ايمن در طراحي ها نمي شوند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه معماري اسلامي و ايراني را بايد در ساخت و ساز ها مد نظر قرار دهيم، گفت: اينگونه معماري طي چندين سال گذشته به فراموشي سپرده شده و مشکل نيز از تغيير سبک در زندگي است.