سرفصل‌ جدید شهرسازی و معماری

شمار نشریه : 192

رئيس دانشکده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات از راهاندازي رشتههاي جديد در مقاطع دکتري و ارشد در دانشکده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات خبر داد و گفت: رشتههاي پژوهش هنر و طراحي شهري در مقطع دکتري و مطالعات شهرهاي ايران در مقطع کارشناسي ارشد و چندين گرايش در رشته معماري از جمله رشتههايي است که به زودي در واحد علوم و تحقيقات راهاندازي ميشود.

دکتر حميد ماجدي در اين زمينه اظهارکرد: با توجه به اين که کارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر چند سالي است در تعدادي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي راهاندازي شده و فارغ التحصيلان اين رشته تمايل به ادامه تحصيل دارند، برآن شديم تا نسبت به ايجاد مقطع دکتري رشته پژوهش هنر در واحد علوم و تحقيقات اقدام کنيم.

وي همچنين از تأسيس مرکز تحقيقات شهرسازي و معماري در واحد علوم و تحقيقات خبر داد و گفت: با توجه به تشکيل شرکتهاي دانش بنيان درصدد هستيم اين مرکز تحقيقات را در قالب شرکت دانش بنيان ايجاد کنيم تا علاوه بر اشتغال زايي براي دانشجويان واساتيد بتوان در راستاي کاهش وابستگي به شهريه دانشجويان گامهاي مثبت برداشت.

ماجدي تصريح کرد: با عضويتش در گروه معماري و شهرسازي شوراي تحول علوم انساني وابسته به شوراي انقلاب فرهنگي با همکاري اساتيد ساير دانشگاهها به تجديد نظر در سرفصل دروس شهرسازي و معماري در دوسال گذشته اقدام نموده و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفته است. در اين راستا از سال گذشته در اين دانشکده براساس سرفصلهاي جديد، رشتههاي شهرسازي و معماري تدريس مي شوند.