هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قیمت مناطق لوکس در حومه تهران

گرچه بازار مسکن در تابستان سال 93 رونق چشمگيري نداشت، اما هنوز برخي بر اين باورند که شهريورماه و نيمه دوم امسال بازار مسکن بهبود پيدا ميکند.با شروع شهريورماه و اوجگيري معاملات مسکن در آخرين ماه فصل جابهجاييها، آنطور که فعالان اين بازار ميگويند قيمت مسکن همچنان ثابت بوده و افزايشي نداشته است.

 نهتنها کارشناسان و مشاوران املاک بلکه مسئولان دولتي نيز از بدون تغيير بودن بازار مسکن در بخش قيمتها خبر دادهاند. به گفته رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران نهتنها تا پايان تابستان، بلکه تا پايان سال نيز افزايش قيمتي در مسکن ايجاد نميشود و فعلاً اين بازار آرام است. اين در حالي است که صاحبنظران اقتصاد مسکن اعلام کردهاند پس از يک دوره نوسان قيمت مسکن، اين بازار با رکود دو يا سهساله همراه خواهد بود که فعلاً يک سال از آن پشت سر گذاشتهشده است. با توجه به آمارهاي اعلامشده از سوي مرکز آمار ايران، همچنان تهران در صدر گرانترين شهرها  ازنظر قيمت مسکن است. در گزارش ميداني پيام ساختمان قيمت آپارتمانهاي نوساز در 4 منطقه حومه تهران  بررسيشده است.

قيمت مسکن در لواسان

بهروز فخيمي، مشاور املاک در لواسان با بيان اين مطلب که متراژ آپارتمان در اين منطقه کمتر از  100متر نيست، به پيام ساختمان گفت:  قيمت آپارتمان در لواسان  از 8 تا 15ميليون در هر متر متغير است. وي متراژ زمين را نيز بالاي 400متر عنوان نمود و افزود : قيمت زمين در لواسان 4 تا 8 ميليون تومان در هر متر است که در  اين ميان آپارتمانها و زمينهاي اوقافي ارزانتر معامله ميشوند. در حال حاضر هر متر آپارتمان اوقافي در  لواسان 4 تا 6 ميليون تومان فروخته ميشود.

فخيمي با بيان اين مطلب که لواسان منطقه ييلاقي محسوب ميشود و بازار متفاوتي دارد که رونق آن در بهمنماه است،گفت: اکثر ساکنان اين منطقه  ازنظر اقتصادي جزو طبقه متوسط به بالا هستند.

محمدي ،مشاور املاک با تائيد گفتههاي فخيمي ،گفت :در لواسان قيمتها دست کمي از قيمتهاي بالاي شهر تهران ندارد. مثلاً در مناطق ويلايي و مسکوني بلوار امام خميني لواسان کوچک که گرانترينها را در خود جاي ميدهد، قيمت زمين از متري 10 ميليون تومان آغاز تا متري 15 ميليون تومان نيز ميرسد. در بقيه مناطق لواسان قيمت هر مترمربع آپارتمان حداقل 6ميليون تومان است. متراژ آپارتمانها در منطقه لواسان تهران حداقل 100متر است و آپارتمانهاي نقلي در اين منطقه جايي ندارند.ضمن اينکه خريدوفروش ويلا بيش از آپارتمان در لواسان رونق دارد.

 به گفته يکي ديگر از مشاوران املاک منطقه، قيمت ويلاييهاي لواسان بيش از آنکه بر اساس متراژ تعيين شوند، بيشتر بر اساس موقعيت، نوع مصالح و متراژ آنها تعيين ميشود. بهطور مثال يک ويلاي 300متري واقع در اين منطقه خوش آبوهوا، 900ميليون تومان قيمتگذاري شده است. يا يک ويلاي 10ساله ديگري با متراژ 4هزار متر، 4ميليارد و 800ميليون تومان به فروش ميرسد.

مشاوران املاک در لواسان تأکيد ميکنند که خريدوفروش مسکن در اين منطقه چندي پيش رونق خاصي يافته بود ولي با نوسانات بازار ارز هم اکنون خريدوفروش ملک در اين منطقه از رونق قبلي خود افتاده است.

بدترين تابستان اوشان

امير کيا، مشاور املاک در منطقه اوشان با بيان اين مطلب که قيمت اوشان نسبت به لواسان پايين تر است به پيام ساختمان گفت:متراژ آپارتمانهاي اين منطقه از 70تا 300مترمربع متغير است و نسبت به منطقه ،نوع مصالح ساختماني و مرغوبيت زمين از 6 تا 10ميليون تومان عرضه ميشود . وي ميافزايد : قيمت زمين نيز از  متري2 ميليون تا 4ميليون تومان  با مجوز ساختوساز است.

کيا ميگويد: بيشتر کساني که به اين منطقه ميآيند بهعنوان سرمايهگذار هستند و با کمترين هزينه همين متري 2 ميليون تومان را 7 ميليون و حتي بيشتر ميفروشند . وي تابستان امسال را بدترين سال ساختوساز در اوشان ميداند و در اين مورد ميگويد: بازار اوشان طي اين سالها رکودي به اين سنگيني را تجربه نکرده  بود .

فشم ارزان تر از اوشان

حسيني، مشاور املاک  در فشم با اشاره به اينکه قيمت مسکن در فشم بسيار ارزانتر از اوشان و لواسان است به پيام ساختمان گفت: قيمت آپارتمان در منطقه فشم از 3 ميليون تا 6 ميليون تومان  است و قيمت زمين نيز از 500 تا 600 هزار تومان متغير است.

محمدحسين شركا، يكي از فروشندگان و سازندگان ويلا و آپارتمانهاي لوكس در نقاط مختلف فشم ، لواسان ، ميگون نو ، ديزين و شمشك است ، وي در خصوص قيمت خريد ملك در اين ناحيه ميگويد : آپارتمانهاي نوساز در منطقه ميگون نو بسيار يافت ميشود اما بهندرت ميتوان آپارتماني را ديد كه در عمليات ساخت و تجهيز ملك از مصالح و امكانات نامرغوب استفاده كند ، زيرا در اين منطقه كيفيت، مهمترين ملاك خريداران است . وي ميافزايد: در اين منطقه آپارتمان نوساز از متري 2 ميليون و 800 هزار تومان تا 7 ميليون تومان خريدوفروش ميشود كه اين قيمتها با توجه به شرايط فروشنده و همچنين موقعيت جغرافيايي و امكانات ملك متغير است .اين فعال بازار مسكن اضافه ميکند: براي مثال در برخي از  اين آپارتمانها امكانات بسيار زياد و  لوكسي نظير آسانسور شيشهاي ، پارکينگهاي طبقاتي ، بالکنهاي اختصاصي متعدد ، استخر سونا و جكوزي اختصاصي و همچنين زمين تنيس وجود دارد كه با سند ششدانگ امكان نقلوانتقال بهراحتي وجود دارد.

اجاره پر رونق تر از فروش

يکي از مشاوران املاک در ميگون با بيان اين مطلب که بازار اجاره در ميگون بيشتر از خريدوفروش رونق دارد،به پيام ساختمان گفت: در فصل زمستان طرفداران ورزش اسكي تمامي املاك و ويلاهاي اين ناحيه را اجاره ميکنند كه اين امر نيز موجب رونق معاملات در اين ناحيه شده است .وي با بيان اينکه متقاضيان اين منطقه بيشتر سرمايهگذاران هستند، ادامه داد: بسياري از خريداران و اجارهکنندگان ملك در اين منطقه تنها روزهاي آخر هفته را به سكونت در اين مکانها اختصاص ميدهند كه صرفاً براي تفريح و استفاده از آبوهواي اين منطقه است.وي قيمت آپارتمانهاي اين منطقه را از 4 تا 9 ميليون تومان عنوان نمود و گفت: آپارتمانها از 80 متر به بالا هستند و بيشتر آپارتمانهاي لوکس محسوب ميشوند .