هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از رسانه ملی تا رسالت ملی


پيام ساختمان مفتخر است كه با حضور دائمي در تمامي رويدادهاي نمايشگاهي، علمي و تخصصي صنعت ساختمان، در راستاي وظايف و دلمشغوليهاي رسانهاي خود گام بردارد و ضمن انعكاس نيازهاي بازديدکنندگان و شرکتکنندگان هر نمايشگاهي، با حضور و توزيع نشريه و ويژهنامههاي تخصصي، ارتباطي ملموس ميان مسئولان و مطالبات گوناگون شرکتکنندگان برقرار کند. اين نشريه با حضور مداوم و مستمر خود در تمام همايشها و نمايشگاههاي صنعت ساختمان زمينههاي ارتباط، معرفي آخرين دستاوردها و فعاليتهاي خانواده بزرگ صنعت ساختمان را فراهم ميآورد که در زير نمونههايي از اين فعاليتها در دو هفته گذشته را ميخوانيد:

نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان در همدان

چهاردهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان، يازدهمين نمايشگاه تخصصي تأسيسات و سيستمهاي سرمايشي، گرمايشي، همزمان با نهمين نمايشگاه تخصصي عمران و ماشينآلات راهسازي به مدت 5 روز در محل دائمي شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان همدان برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان، در اين نمايشگاه، 120 واحد فعال و مطرح کشوري از استانهاي همدان، تهران، فارس، خراسان رضوي، اصفهان، آذربايجان شرقي، هرمزگان، کرمانشاه، يزد و اراک در کنار نمايندگاني از کشورهاي ترکيه، ايتاليا، آلمان، دانمارک، سوئيس، هلند، فنلاند، کره، مالزي، ژاپن و چين در فضايي رقابتي به معرفي محصولات، کالاها و خدمات خود پرداختند.

توسعه و گسترش سبکسازي و مقاومسازي، کمک به رونق ساختوساز، شناخت توانمنديها و کمبودهاي صنعت ساختمان، آشنايي با پيشرفتهاي روز اين صنعت در دنيا، اشتغالزايي و ايجاد يک فضاي اقتصادي و تجاري ويژه براي رقابت شرکتهاي فعال داخلي و خارجي در زمينه صنعت ساختمان، سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي و ماشينآلات راهسازي فعال در اين عرصه ازجمله اهداف برگزاري اين نمايشگاه تخصصي در همدان است.

گفتني است، هفتهنامه پيام ساختمان در اين نمايشگاه 5 روزه با حضور در غرفهاي اختصاصي اقدام به توزيع رايگان چند هزار نشريه بين بازديدکنندگان و شرکتکنندگان نمايشگاه نمود.

همايش سراسري تعاون و ساماندهي کارگران در البرز

به مناسبت هفته تعاون اولين «همايش سراسري تعاون و ساماندهي کارگران ساختماني» روز سهشنبه 18 شهريور با حضور جمعي از کارگران و مسئولان در سالن همايشهاي شهيدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

جمشيد ديوسالار، دبير اجرايي اين همايش در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان، گفت: يکي از مهمترين جلوههايي که در کشور ما بهوضوح مشاهده ميشود، حضور کارگران ساختماني در ميادين شهر است که باعث ايجاد ظاهري ناخوشايند در شهرها و همچنين ايجاد مشکلات براي کارگران از جمله درگيري گاهوبيگاه آنها شده است. به همين منظور در ابتدا طرح ساماندهي کارگران و استادکاران ساختماني را به شکل تعاوني در استان مازندران در دستور کار قرار داديم.

وي افزود: با توجه به مکاتباتي که توسط ما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت گرفت در بسياري از استانهاي کشور اين کار در حال انجام است، علاوه بر ساماندهي کارگران ساختماني نگاه ما اين است که قشر آسيبپذير کارگران ساختماني را هم آسيبشناسي کنيم و گامي در راستاي ايجاد اشتغال پايدار برداريم. يکي از مهمترين کارهايي که در دستور کار ما قرار دارد، شناخت دقيق کارگران ساختماني با انجام تحقيقات لازم ميباشد. 

هفتهنامه پيام ساختمان با حضور در اين همايش ضمن اقدام به پوشش خبري، اقدام به توزيع رايگان چند هزار نشريه به ميهمانان و شرکتکنندگان نمود.

همايش آسيبشناسي نظام آموزش شهرسازي در تهران

فرهنگسراي انديشه به مناسبت برگزاري نخستين همايش آسيبشناسي نظام آموزش شهرسازي ميزبان عدهاي از اساتيد شهرسازي و دانشجويان از سراسر كشور بود.

به گزارش پيام ساختمان اين همايش يکروزه 19 شهريورماه 1393 با همكاري شوراي اسلامي شهر تهران و جامعه مهندسان شهرساز ايران در 10 محور برگزار شد. الهام اميني، دبير اجرايي همايش و استاديار دانشگاه آزاد پرديس و عضو هيئترئيسه گروه تخصصي شهرسازي نظاممهندسي استان تهران در زمينه اين همايش گفت: ايده اصلي، آموزش شهرسازي از آذرماه سال قبل در گردهمايي گروههاي تخصصي نظاممهندسي استانهاي كشور مطرح شد. الآن 3 تا 4 صلاحيت براي مهندسان شهرساز داريم اما به دليل نقص در آموزش در ارائه اين صلاحيتها مشكلاتي دارند.  وي ادامه داد: جنبه ديگري كه برگزاري اين همايش را ضروري ساخت اين است كه دانشجويان عموماً مباحث تئوري را ميآموزند و با امور عملي برخورد زيادي ندارند که آموزش آن نيز مستلزم هزينههاي زيادي است.

رضا احمديان، دبير علمي همايش و استاد دانشگاه آزاد زنجان نيز در رابطه با معيارهاي انتخاب مقالات براي همايش آسيبشناسي نظام آموزشي شهرسازي گفت: ارزيابي اوليه كه با هيئت داوري انجام داديم اين بود كه براي هر ده محور همايش موضوعاتي كه بتواند در اندازه همايش باشد ازنظر كمي  مناسب بود ولي كيفيت لازم را نداشت. در نتيجه تصميم گرفتيم در بين 10 محور موضوعاتي كه بيشترين بار علمي و محتواي كيفي را دارند انتخاب بشوند و محورهايي انتخاب شوند كه پوششدهنده محورهاي بيشتري باشد. در نهايت روي سه محور تأكيد شد.

جابر نصيري ، دبير هيئترئيسه گروه تخصصي شهرسازي سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران در مورد اين همايش به پيام ساختمان گفت: در اين همايش هم ازنظر شكلي و هم ازنظر محتوايي آسيبهاي نظام آموزشي شهرسازي را بررسي ميكنيم تا ببينيم با توجه به آنچه در قانون آمده و مشكلات نظام شهري ما ميباشد، محتواي درسي و آموزشهاي امروز شهرسازي چقدر پاسخگوي نيازهاي ماست.

وي افزود: چالشها، آسيبها و مشكلاتي وجود دارد كه بايد بررسي شود و به مسئولان مربوطه در وزارت آموزش عالي انعكاس داده شوند.با توجه به اينکه امروزه 27 تا 28 هزار نفر مهندس شهرسازي مشغول به تحصيل هستند، وقتي فارغالتحصيل ميشوند ،بهکارگيري آنها يك چالش است .

گفتني است، هفتهنامه پيام ساختمان با پوشش خبري گسترده از مراسم افتتاحيه و برگزاري اين همايش بهعنوان تنها حامي رسانهاي، اقدام به توزيع چند هزار نشريه بهصورت رايگان بين مدعوين نمود.

همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان در مشهد

همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان با موضوع «صنعتي سازي ساختمان» با حضور مسئولان كشوري و متخصصان حوزه ساختوساز از 20 شهريورماه به مدت 2 روز در سالن صباي صداي و سيماي خراسان رضوي در مشهد برگزار شد. اين همايش با حضور وزير راه و شهرسازي، مديران كل راه و شهرسازي استانهاي كشور، رؤساي سازمانهاي نظاممهندسي كل كشور و اعضاي شوراي مركزي سازمان نظاممهندسي ساختمان كشور همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پيام ساختمان از مشهد مقدس در اين همايش مسئولان و صاحبنظران صنعت ساختمان به ايراد سخنراني پرداختند و نيز 41 مقاله پذيرفتهشده از سوي كميته علمي همايش، ارائه شد.  در آيين افتتاحيه همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان عباس آخوندي با تأكيد بر ضرورت صنعتيسازي و انبوهسازي از سياست توأمان وزارتخانه در زمينه توليد و عرضه مسكن خبر داد. وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به مشكلات كمبود مسكن در جامعه گفت: بايد بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كنيم چراكه هيچکدام بهتنهايي پاسخگوي مشكلات جامعه نيست. وي افزود: اصليترين و مهمترين مشكل عرضه مسكن در كشور ما تأمين مالي است و اين مشكل هم در حوزه توليد مصالح و هم در حوزه ساخت مسكن وجود دارد.

سخنران بعدي همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان كشور بود. اكبر تركان در سخنان خود با مروري بر تاريخچه صنعتي سازي در دنيا گفت: بايد ساختمان را به زيرساختارهايي تقسيم كنيم كه هر زيرساختار يا زيرسيستم در خارج از ساختمان ساخته شود. وي افزود: يك ساختمان از سيستمهاي متفاوتي تشكيل شده كه در گذشته همه يكجا ساخته مي‌‌شد، مثل سيستمهاي گرمايش و سرمايش. درصورتيکه در صنعتي سازي زيرسيستمها خارج از ساختمان ساخته ميشوند و بعد به ساختمان منتقل ميشوند.

گفتني است، هفتهنامه پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي اين همايش، ضمن پوشش خبري از اين رويداد 2 روزه در غرفهاي اختصاصي اقدام به توزيع رايگان چند هزار نسخه نشريه بين مدعوين نمود.