هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رهنمودهایی برای بهره گــــــیری از نمایشگاه

   توجه به نکات لازم و پیشگیری از نقاط ضعف در مراحل مختلف برگزاری نمایشگاه با استفاده از تجارت سازمان دهندگان و شرکتکنندگان در نمایشگاههای گوناگون میتواند به موفقیت شما در نمایشگاه و رسیدن به اهداف بازاریابی و فروش کالاهایتان کمک کند. هر غرفه نمایشگاهی هنگامی موفق قلمداد خواهد شد که بتواند بیشترین تعداد از مناسبترین بازدیدکنندگان را بهسوی خود جلب کند و این بازدیدها را به نتایج مطلوب منتهی سازد. اگر نمایشگاه از کیفیت خوبی برخوردار باشد حضور عده زیادی از افراد متخصص و بازرگان امری حتمی خواهد بود و این امر در مورد نمایشگاههای تخصصی بیشتر صدق میکند.

رعایت معیارهایی برای حضور بهتر در نمایشگاه

تعیین اولویتهای مناسب برای حضور در نمایشگاه

تخمین، تعیین و تأمین فضای لازم برای غرفه

  طراحی هنرمندانه غرفه و دوری از تزیینات زائد

  نمایش چشمگیر کالا در غرفه حتیالامکان بهصورت سهبعدی

غرفه نه ویترین است و نه تابلوی نقاشی، بنابراین آرایش آن بایستی به شکلی باشد که پیامرسان، گیرا و گویای اهداف شرکت از تولید محصول باشد

تجهیز غرفه بایستی بر اساس فکر، تجربه و هنر باشد. بنابراین هماهنگی میان رنگها، کالاها و دیوارها در تجهیز غرفه باید موردتوجه قرار گیرد

از آویختن کاتالوگ، جعبه، پوستر به دیوار غرفه حتیالامکان پرهیز گردد

  ظاهر غرفه باید بازدیدکنندگان را جلب کند

  ماهیت و اهداف شرکت باید در نحوه تزیین مشخص باشد

  همه وسایل مرتب بوده و بهآسانی در دسترس قرار داشته باشد

  محل نمایش باید بهطوری باشد که همه بهطور یکسان آن را ببینند

  پرهیز از انباشت کالا در غرفه.

ارزیابی لزوم شرکت در نمایشگاه

   قبل از تصمیم به شرکت در هر نمایشگاهی ابتدا باید چند مسئله را روشن ساخت. بهمنظور نتیجهگیری بهتر از شرکت در نمایشگاه لازم است جواب درستی برای پرسشهای زیر داشته باشید:

شرکت در نمایشگاه برای شما چه منافعی در بر خواهد داشت.

آیا زمان برگزاری آن برای کالای شما مناسب است.

  آیا هدف های شما از شرکت در نمایشگاه تحقق خواهد یافت.

آیا بازار منطقه هدفی برای محصولات تان است.

  آیا بهطور تدریجی و یا دائمی میتوانید با تولیداتتان پاسخگوی تقاضای کالا باشید.

   آیا محصولات شما در سطح استانداردهای بازار است.

مشکلات شما در رابطه با بازار چیست.

  هدف اصلی شما از شرکت در نمایشگاهها چیست.

  به نمایش گذاشتن کالاهایتان بهطور مؤثر مستلزم چه هزینههایی برای شماست

آیا نتایج بهدستآمده در این نمایشگاه ارزش هزینههای را دارد.

نکات لازم جهت نیل به موفقیت بیشتر

قبل از نمایشگاه:

مشتریان را از محل و ساعت حضور خود مطلع نمایید و از آنان دعوت به عمل آورید

  در طول نمایشگاه:

بروشورها و کارتهای ویزیت خود را توزیع نمایید همچنین فرم مصاحبه با بازدیدکنندگان را تکمیل نمایید.

پس از نمایشگاه:

بهمحض خاتمه نمایشگاه با بازدیدکنندگان تماس بگیرید از نظرات آنان بهعنوان پایهای برای برنامههای آینده خود بهره بگیرید و برای نمایشگاه بعدی برنامهریزی نمایید.

علل عدم موفقیت در نمایشگاه

عدم شناخت بازار منطقه

عدم وجود اهداف روشن و مطمئن

عدم شناخت و انتخاب نمایشگاه مناسب با اهداف خود

ضعف ارتباطات در دوران نمایشگاه

عدم توانایی در به ثمر رساندن کوشش های بهعملآمده طی برگزاری نمایشگاه

چگونگی رعایت مقررات نمایشگاه

مطالعه مقررات و دستورالعملهای جاری نمایشگاه و عمل به آنها

غرفه محل تبادل اطلاعات فنی و تجاری است، از ازدحام بیمورد در آن جلوگیری کنید

غرفه داران جهت اداره بهتر بایستی خوب، آگاه، متعهد و جذاب باشند

پذیرایی و امور خدمات بایستی بهدرستی انجام پذیرد

انضباط اخلاقی و اجتماعی به همراه متانت سرلوحه همه امور باشد

تهیه دفتری جهت ثبت پیشنهادات و نظرات بازدیدکنندگان و صاحبنظران و قرار دادن آن در معرض دید عموم

اختصاص محلی مناسب برای ملاقاتها و مذاکرات تجاری

تهیه کاتالوگ، بروشور، کارت ویزیت و لیست قیمت کالا به تعداد کافی جهت مشتریان داخلی و خارجی

ارزیابی ارتباطات، دیدارها و مذاکرات روزانه خود در نمایشگاه

دعوت از افراد سرشناس در زمینههای گوناگون (با توجه به نوع کالا یا صنعت) برای بازدید از غرفه یا حضور در آن.

 نکات رفتاری که باید به آن توجه شود

با دوستان و آشنایان در غرفه ننشینید و آن را پاتوق خود و دوستان نکنید

نسبت به بازدیدکنندگان بیتوجه و بیتفاوت نباشید

سؤالات را بیجواب نگذارید و در داخل غرفه حالت استراحت به خود نگیرید

غرفه را مکان خصوصی خود ندانید، هنگامیکه در غرفه هستید سردرگم و بیهدف نباشید

  خود را بیعلاقه و بیکار نشان ندهید

اطلاعات نادرست و ناقص ارائه ندهید

  افراد ناآشنا را بهجای خود قرار ندهید و از ملاقاتها و مذاکرات طولانی بپرهیزید.