هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام مهندسي عهده‌دار بازرسي آسانسور شود

چنانچه مسئوليت نظارت بر اجرا و نصب آسانسور به سازمان نظام مهندسي ساختمان محول شود، ميتوان مسائل و مشكلات اين حوزه را كاهش داد.

قزوين 2 هزار مهندس مكانيك و برق عضو سازمان دارد

وي با اشاره به مبحث 15 قانون مقررات ملي ساختمان ادامه داد: براساس اين قانون وظيفه نظارت بر اجرا و نصب آسانسور به عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان است اما متأسفانه سازمان ملي استاندارد در پي صورتجلسهای با شوراي عالي استاندارد و به موجب مصوبهاي اين مسئوليت را عهدهدار شده است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بر استفاده از توان و تخصص مهندسان استان در حوزه بازرسي آسانسور و تعامل بيشتر سازمان استاندارد با اين سازمان درزمینه آسانسور تأکید و تصريح كرد: در حال حاضر مجوز نصب و اجراي آسانسور توسط مجريان را اداره صنايع صادر ميكند و مجوز بازرسان را اداره استاندارد صادر ميكند و نظام مهندسي ساختمان با وجود برخورداري از نيروهاي متخصص در اين حوزه نقش اجرايي ندارد.

 بازرسان و نصابان آسانسور بايد آموزش ببينند

فرخزاد ادامه داد: در حال حاضر تنها 4 تا 6 شركت بازرسي در استان هستند كه كار بازرسي و نظارت بر اجرا و نصب آسانسورها را انجام ميدهند كه با توجه به حجم مراجعات نميتوانند به خوبي پاسخگوي مراجعان باشند.

وي با تأکید بر ارائه آموزشهاي تخصصي براي نصابهاي آسانسور تصريح كرد: افرادي كه اقدام به نصب و راهاندازي آسانسور ميكنند صلاحيت لازم را ندارند و قوانين آنها به روز نيست.

اين مسئول خاطرنشان كرد: افرادي كه به عنوان بازرس و يا نصاب آسانسور فعاليت ميكنند بايد آموزشهاي لازم را ببينند اما متاسفانه بسياري از اين شركتهاي بازرسي كه به صورت خصوصي هم فعاليت ميكنند دورههاي آموزشي لازم را سپري نكردهاند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان توجه به آسانسورها را موضوعي جدي برشمرد و تصريح كرد: در حال حاضر نصب آسانسور با اشكالات زيادي روبرو است و حتي در 10 ماهه گذشته 2 نفر فوتي و هر هفته يك حادثه ناشي از آسانسور را در استان شاهد بودهايم.

فرخزاد اشكالات مربوط به آسانسورها را فني اعلام و اضافه كرد: بازرسان آسانسور اغلب از لحاظ ظاهري به اين مقوله ميپردازند در حالي كه مشكلات آسانسورهاي موجود ظاهر نيست و بايد تأسیسات فني آنها از اطمينان لازم برخوردار باشد.