نقشه راه توليد برق

شمار نشریه : 191

همايون حائري رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توانير در همايش بينالمللي انرژي به ارائه خلاصهاي از وضعيت برق كشور پرداخت.

حائري با اعلام موضوع نقشه راه توليد انرژي در آينده كشور به خلاصهاي از وضعيت صنعت برق ايران پرداخت.

رتبه 13 جهاني

حائري با اعلام اينكه ايران با توليد 71 هزار مگاوات رتبه سیزدهم در توليد برق دنيا را به خود اختصاص داده است گفت: ما با تمام كشورهاي منطقه تبادل انرژي داريم. همچنين ما انواع نيروگاهها را در داخل كشور داريم از بخاري، گازي، سيكل تركيبي، برقآبي، هستهاي، توليد پراكند و غيره و اين موضوع باعث شده است كه تا حدي از اطمينان براي كشور ايجاد شود.

وي در مورد مصرف در كشور گفت: 16.3 مصرف كشور در كشاورزي است، 34.8 درصد در بخش صنعتي است و 37 درصد در بخش خانگي و 8.8 درصد در بخش تجاري مصرف ميشود.

حائري با اشاره به ارزان بودن انرژي در كشور گفت: بر اساس آمارهاي به دست آمده از سال 1385 تا كنون  هر سال ما در بخش برق و انرژي رشد مصرف داشتهايم مثلا امسال نسبت به سال پيش 7.15 درصد رشد انرژي داشتهايم كه مقدار بسيار بالايي است.

وي با مقايسه مصرف برق در ايران با يكي از كشورهاي صاحب صنعت گفت: در حالي كه در هر سه بخش صنعتي، تجاري، و خانگي مصرف برق در ايران افزایشیافته است آن كشور با توجه به GDP (شدت مصرف انرژي) توانسته است نسبت مصرف برق را در اين سه بخش كاهش دهد.

وي با اشاره به اينكه صنعت برق كشور پشتيبان اقتصاد کشور است گفت: هيچگاه صنعت برق كشور به عنوان تضمين پيشرفت كشور نبوده است اما تضمين تأمين رفاه اجتماعي و توسعه ملي را همراه داشته است.

توجه به اصل 44

وي افزود: بايد در تأمين برق به تأمين كمي، كيفي و اقتصادي آن نظر داشته باشيم و در اين راستا بايد سه رويكرد را داشته باشيم. نخست ساماندهي اقتصاد برق و سرمايهگذاري موردنیاز روي آن و توجه كافي به اصل 44 قانون اساسي.

وي افزود: مديريت ساخت توليد برق و مديريت تركيب سبد توليد سومين بخش مهم ديگر  است.

لازم به ذكر است دهمين همايش بينالمللي انرژي به مدت دو روز از سهشنبه 4 شهريور با شعار "مديريت منابع كارآمد و صنعت انرژي سرآمد" در محل پژوهشكده نيرو برگزار شد.  در اين همايش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، کریستوف فرای دبیرکل شورای جهانی انرژی، عدنان امین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر و تعدادی از سفرای خارجی نيز حضور داشتند.