آغاز دهمين همايش بین‌المللی انرژي

شمار نشریه : 191

از صبح روز سهشنبه چهارم شهريورماه دهمين همايش بينالمللي انرژي با شعار "مدیریت منابع کارآمد، صنعت انرژی سرآمد" توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارتخانههای نیرو، نفت و مشارکت دستگاههای اجرایی و موسسههای علمی ذیربط در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

در اين همايش دو روزه كه وزيران نیرو ، نفت و شماری از مدیران، متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی حضور داشتند، چالشهاي فراروي بخش انرژي با هدف تعميق فعاليتهاي تحقيقاتي و ایجاد تعامل و ارائه نتايج تحقيقات متخصصان مورد بحث قرار ميگيرد.

در آیین گشایش این همایش، مهندس "حمید چیتچیان" وزیر نیرو، مهندس "بیژن نامدار زنگنه" وزیر نفت" و دکتر "کریستوف فرای" دبیرکل شورای جهانی انرژی (WEC) سخنرانی كردند.

اعتبارات براي بهينهسازي مصرف انرژي

بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت در سخنراني خود از اختصاص 60 ميليارد دلار اعتبار براي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي خبر داد.

وي همچنين از عزم دولت براي پرداختن به مسائل محيطزيستي به ويژه بهينهسازي مصرف انرژي گفت و اعلام كرد: در این حوزه گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها ازطریق خط لوله وCNG ، افزایش کارآیی موتورخانهها در واحدهای مسکونی، اداری، تجاری همراه با نصب کنتورهای هوشمند، برقدار کردن چاههای آب کشاورزی، توسعه خطوط مترو، کمک به نوسازی شبکه اتوبوسرانی شهرها، جایگزینی تاکسیهای پایهCNG ، ترویج بهرهوری از موتورسیکلتها و توسعه حملونقل ریلی در رأس برنامههای دولت قرار دارد.

وی مدیریت کارآمد منابع انرژی و مشارکت در تأمین امنیت انرژی جهان را از ارکان توسعه پایدار کشور عنوان کرد و افزود: این دو مفهوم همراه با توسعه اقتصادی کشور و بهبود محیط زیست در بلندمدت همگرایی کاملی خواهند داشت.

زنگنه با اشاره به قیمت حاملهای انرژی در بازار، گفت: در دوران جدید قیمت حاملها در بازار میبایست بهطور منطقی با تشویق قیمتی برای سوخت پاکتر همراه باشد و سیاستهای مالی کشورها نیز مشوق این روندها باشد تا بهطور طبیعی به سرمایهگذاری بیشتر برای تولید و مصرف سوختهای تمیزتر جهت بدهد و آنهایی که سوختهای ارزان آلاینده مصرف میکنند، باید هزینههای بهبود محیط زیست را بپردازند.

زنگنه با اشاره به فرصتهای بسیار برای همکاری و مشارکت بینالمللی در نفت و گاز ایران، تأکید کرد: طرحهای افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی، بهبود کیفی تولید فرآوردههای نفتی، ارتقای صنایع پالایشی و پتروشیمی، کاهش شدت و بهینهسازی مصرف انرژی همراه با کاهش CO2 و سایر آلایندهها از برنامههای اساس وزارت نفت بوده و آماده مشارکت شرکتهای بینالمللی نفت و گاز و خدمات مهندسی است.

دعوت از نهادهای بینالمللی انرژی

سخنران بعدي همايش حميد چيتچيان وزير نيرو بود. وي این همایش را فرصت مناسبی برای آشنایی این نهادهای بینالمللی با فعالیتهای انجامشده در ایران عنوان کرد و گفت: تمامی سازمانها و نهادهای مرتبط با بحث انرژی در ایران پذیرای طرحها و برنامههای مشارکتی با سازمانهای بینالمللی هستند و امیدواریم این همایش نقطه عطفی برای این موضوع باشد.

1250 كارشناس 4 ميزگرد

همچنين به گفته نايب رئيس كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران حضور بیش از 1250 کارشناس و متخصص داخلی و خارجی بخش انرژی در دهمین همایش بینالمللی انرژی شركت کردهاند.

هوشنگ فلاحتيان بابیان اينكه در 9 دوره گذشته همایش بینالمللی انرژی همواره با مشارکت گسترده مراکز دانشگاهی و دستگاههای اجرایی همراه بوده است، افزود: این همایش زمینههای لازم جهت تعامل و ارائه تحقیقات متخصصان و دانشپژوهان در حوزههای مرتبط با انرژی را بهمنظور گسترش فعالیتهای تحقیقاتی و بررسی چالشهای فراروی بخش انرژی فراهم میکند.

وی بابیان اینکه در این همایش چهار میزگرد با عناوین تأمین مالی برنامههای فقر انرژی با تأکید بر نقش صندوق توسعه بینالمللی اوپک، انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست، مدیریت مصرف و هوشمند سازی شبکههای انرژی و همافزایی انجمنهای علمی مرتبط با بخش انرژی و محیط زیست برگزار خواهد شد، گفت: برای پربار شدن و کاربردی بودن این میزگردها از متخصصان، مسئولان و دستاندرکاران بخشهای ذیربط جهت حضور در میزگرد و بیان نقطهنظر آنان دعوتشده است.

براساس این گزارش، همزمان با برگزاری دهمین همایش بینالمللی انرژی، نمایشگاه جانبی نیز با حضور 20 شرکت و موسسه فعال در حوزه انرژی برگزار خواهد شد.

این همایش از حمایتهای معنوی دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، عباسپور، صنعت نفت، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، پژوهشگاه نیرو، موسسه آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق و ... برخوردار است.

همچنین شرکتهای توانیر، سابا، سانا، سازمان توسعه برق ایران، مدیریت شبکه برق ایران، شرکتهای ملی گاز و نفت ایران، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، شرکت الکترونیک افزار آزما، مشاور نیرو، گروه مپنا، شهرداری تهران، صندوق توسعه ملی نسبت به حمایت مالی همایش اقدام کردهاند.