هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وان و جکوزی

بازار کالاهای لوکس در ایران همچنان نرخ یکنواختی دارد زیرا خریدارن این کالا شامل اقشاری هستند که بدون تردید دارای تمکن مالی خوبی هستند در حال حاضر وان معمولی با 2 میلیون تومان کمترین قیمت این کالای تجملی محسوب می شود.