وان و جکوزی

شمار نشریه : 191

بازار کالاهای لوکس در ایران همچنان نرخ یکنواختی دارد زیرا خریدارن این کالا شامل اقشاری هستند که بدون تردید دارای تمکن مالی خوبی هستند در حال حاضر وان معمولی با 2 میلیون تومان کمترین قیمت این کالای تجملی محسوب می شود.