هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیمان

در پنجماهه نخست امسال سه میلیون و 921 هزار تن سیمان پرتلند بهجز سیمانسفید به ارزش 223 میلیون دلار از کشور صادرشده است. بر اساس این گزارش صادرات این محصول بیش از 2 درصد از کل صادرات کشور را شامل میشود که بر این اساس قیمت متوسط هر کیلو سیمان 0.1 دلار ارزیابی میشود و درصورتیکه قیمت متوسط دلار در این مدت 3200 تومان در نظر گرفته شود، قیمت هر کیسه سیمان پرتلند صادراتی 16 هزار تومان است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته چهار میلیون و 703 هزار تن سیمان به ارزش 362 میلیون دلار از کشور صادر شد. مقایسه آمار گمرک حاکی از آن است که صادرات این نوع سیمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 38 درصد به لحاظ ارزش کاهش داشته است.