هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه اتحادیه در آتش سوخت

بخشی از مجموعه خانه امین السلطان در آتش سوخت ، این قسمت از خانه که باقی مانده از املاک امین السلطان بود، در سالهای اخیر از وراث خاندان اتحادیه خریداریشده و تبدیل به کارگاه شده بود.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، به نقل از کمیته پیگیری ثبت آثار تاریخی تهران، این بخش از عمارت قاجاری امین السلطان در 2 اشکوب (طبقه) بناشده و از ویژگیهای معماری و تزئینات آن میتوان به نمای آنکه از آجر مهری (نقشدار) و هره¬ چینی بود، نام برد. در بالای پنجرهها از المان معماری سنتوری به صورت مو دول، الگو گرفتهشده بود و از کاشیهای فیروزی رنگ نیز برای زینت بخشی آن استفادهشده که معمولا در خانههای اشرافی دوره قاجار از این گونه معماری بهره میبردند.

پوشش سقف با توجه به شیوه معمول و مرسوم در دوره قاجار، همان سقف تیرچوبی با توفال بود و در شیروانی از خرپای چوبی استفادهشده که روی آن ورق آهنی کشیده میشد اما متأسفانه در آتشسوزی اخیر این بخش ویرانشده است.

لازم به ذکر است چندی پیش نیز قسمتی دیگر از خانه اتحادیه که دقیقاً در بَر شرقی همین خانه (خانه سوخته شده) قرار  داشت، با لودر ویران شده بود.

واپسین اقدام درباره احیاء خانه اتحادیه به جلسه وراث خانه با حکیمی پور ، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران بازمیگردد، که مقررشده بود وراث نمایندگان کاری خود را به شورای شهر معرفی کنند، که این مهم  از طرف کمیته پیگیری حفاظت از خانه های تهران انجام شد.

نکته حائز اهمیت، عدم تجهیز ساختمانها و بناهای ارزشمند درخصوص اینگونه حوادث است، که معمولا  قالب آثار فاقد امکانات و تجهیزات کافی جهت اطفاء حریق است. با توجه به وظیفه اصلی سازمان میراث فرهنگی  کشور که عهدهدار حفاظت و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی کشور می باشد، تجهیز ساختمان ها و عمارت ها به سیستم اعلام و هشدار حریق ، تهیه دستورالعمل ایمنی و پیشگیری اماکن ارزشمند و ... باید در دستور کار سازمان میراث قرار گیرد، تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.