هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزیره ابوموسی در رویای گردشگران

درحالی که دوسال از مطرح شدن جزیره ابوموسی برای تبدیل شدن به جاذبه گردشگری میگذرد اما هنوز گردشگران در رویای جزیره ابوموسی به سر میبرند چراکه تحقق این امر از یک سو نیازمند ایجاد تسهیلات و زیرساختهایی از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی و تسهیل حمل و نقل است و از دیگر سو ایجاد این تسهیلات نیازمند سرمایهگذار.

ورود گردشگری حوزه سیاسی

 "سید حسن موسوی" رئیس وقت سازمان میراث و گردشگری با اعلام این خبر عنوان کردهبود: «جزیره ابوموسی یکی از جزایر زیبای ایرانی است که امیدوارم تصویب تبدیل آن به منطقه نمونه گردشگری از سوی هیئت دولت باعث افزایش میزان ورود گردشگران داخلی و خارجی به این جزیره شود. در همین رابطه، سازمان میراث فرهنگی مشوقهایی را با هدف تسهیل سفر هموطنان به این جزیره در نظر خواهد گرفت.»

 او همچنین تاکید داشت: «باید تمام ایرانیان به این جزیره زیبا سفر کنند و از جاذبههای بکر آن بهره برند. با تسهیلاتی که در نظر خواهیم گرفت هر ایرانی باید با سفر به جزیره ابوموسی، عکسی یادگاری از این جزیره داشته باشد. تا با تصویب تبدیل جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری و ورود سرمایهگذاران به این منطقه، گردشگری در این جزیره نیز رونق بگیرد.»

منطقه گردشگری دفاع غیر عامل

 اما تحلیل کارشناسان دانشگاهی از تصویب تبدیل جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری چیز دیگری بود. آنها این اقدام دولت را سیاسیترین تصمیم در بخش گردشگری تلقی کردند و از این مصوبه به عنوان دفاع غیر عامل نام بردند.

 در طول سالهای گذشته نیز خبرهایی از پیشنهادات مدیران گردشگری ابوموسی برای خلق جاذبههای جدید همچون ساخت موج شکن و اسکله تفریحی، گردشگری در ابوموسی مطرح شد که در نهایت به دلیل عدم اختصاص بودجه مورد نظر و اعتبارات ملی به این طرح تاکنون مسکوت مانده و به بهرهبرداری نرسیدهاست.

 بخش شمال شرقی جزیره برای این منظور مناسب دیده شد و ساخت موج شکن و اسکله تفریحی، گردشگری ابوموسی در 4 فاز طراحی شد. اما گویی بخت با ساخت اسکله تفریحی یار نبود چراکه آخرین پیگیریهای خبرنگارما  گواه آن است که به لحاظ مسائل حقوقی که با پیمانکار پیش آمده کار ساخت موج شکن متوقف شدهاست.

 البته «عباس نوروزی» مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان دراین خصوص گفت: «امیدواریم به زودی این مسئله حقوقی رفع و کار ساخت موج شکن از سر گرفته شود. این مسئله حقوقی به مسائل جزیره ابوموسی ارتباطی ندارد و مسئلهای بین اداره میراث هرمزگان و پیمانکار طرح است. به تازگی نیز بودجه خاصی به این طرح اختصاص نیافتهاست.»

 نوروزی با تاکید براینکه توسعه گردشگری در ابوموسی نیازمند آماده سازی زیرساخت است، گفت: «آماده سازی زیرساخت از آماده سازی مکانی برای اسکان آغاز میشود این درحالی است که در ابوموسی هنوز چنین امکانی فراهم نشدهاست. مراکز اقامتی موجود نیز دولتی هستند.»

 به گفته او، متقاضی برای ساخت مرکز اقامتی در ابوموسی وجود دارد و بخش خصوصی برای این کار وارد عمل شدهاست چنانکه تاکنون 20 درصد پروژه ساخت کمپ اقامتی پیش رفته و امید است تا یک سال و نیم دیگر این مرکز اقامتی به بهرهبرداری برسد.

ابوموسی همچنان در انتظار

 با وجود آنکه نوروزی از فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی در ابوموسی خبر داد اما آماری از فعالیت و تعداد مسافران آن نداشت. در این میان بیشتر تعداد مسافران این دفتر خدمات مسافرتی را بومیان و ساکنان ابوموسی تشکیل میدهند.

 مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: «هنوز گردشگر به معنای واقعی گردشگر برای حضور در ابوموسی وجود ندارد و حضور گردشگران در این جزیره منوط به ساماندهی وضعیت پذیرایی و اقامتی این جزیره است.

 درحالی که تمام امور توسعه گردشگری در جزیره ابوموسی به راه اندازی مرکز اقامتی این جزیره وابسته است، نوروزی از پیشنهاد سرمایهگذاری خبر داد که قرار بود با کشتی خود از بندر لنگه به ابوموسی مسافر جابهجا کند اما این امر نیز در نهایت به دلیل نبود مرکز اقامتی مسکوت مانده و سرمایهگذار دیگر پیگیر طرح خود نشدهاست. اینگونه است که امروز پس از گذشت بیش از دو سال از تصمیم سیاسی مسئولان گردشگری کشور، جزیره ابوموسی همچنان در صدد تبدیل شدن به جاذبه گردشگری است. اما این روند کند پیش میرود چراکه از یک سو حضور گردشگران نیازمند ایجاد تسهیلات و زیرساختهایی از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی و تسهیل حمل و نقل است واز دیگر سو ایجاد این تسهیلات نیازمند سرمایهگذار.