هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسجد امیرالمومنین


گروه معماری و دکوراسیون: با تمرکز بر معماری محلی، طرح پیشنهادی برای مسجد امیرالمؤمنین توسط آتلیه معماری CAAT از زندگی روزمره فاصله می‌گیرد تا به فضای عبادت در ورودی بنا نزدیک شود. یکپارچگی طرح پیشنهادی نقش خود را به عنوان یک مرکز فرهنگی و مذهبی در مقیاس منطقه ایفا می‌کند و در عین حال با بستر خود نیز در تعامل است.در جستجوی مفهوم پروژه در تهران، این طرح یکی از اصول معماری ایرانی یعنی (سلسله مراتب) در کیفیت سازماندهی فضایی را آشکار نموده است.با این روش لایه بندی فضاها، می‌توان رد پای سکانس‌های فضایی را در بناهای تاریخی خصوصاً از نوع مذهبی آن دنبال کرد. مقایسه بلوک‌های امروزی در یک شهر بزرگ با بلوک‌های ساختمانی فشرده که مسجد در آن قرار دارد و منطقه ای که مسجد با آن کار می‌کند، تیم طراحی را به چشم انداز جدیدی هدایت کرده که طرح پیشنهادی را در ارتباط با زندگی سنتی و مدرن قرار می‌دهد.در درون محدودیت‌های مرزهای سایت، همسایگان و شکل گیری مسجد در ارتباط با نیازهای عملکردی یک چنین بنایی مانند تالار عبادت و فعالیت‌های جانبی، دسترسی‌ها و فضاهای جدا برای مردان و زنان و...در کنار معماری بومی شمال تهران باعث شد؛ عناصر مسجد همچون مناره، صحن، حیاط و گنبد به گونه ای ادغام شوند که فضاهای کاملاً جدید ایجاد کنند.